Illustrasjonsfoto: PromoMadrid/Flickr

Studenter er avhengige av å jobbe

Leder i Norsk Studentorganisasjon deler studentenes frustrasjon rundt pengestøtten.
Mandag, 25 mars, 2019 - 11:59

I en undersøkelse utført av NTB i juni 2018 kom det fram at 7 av 10 studenter mener de må jobbe ved siden av studiet for å få økonomien til å gå rundt. Håkon Randgaard Mikalsen, leder av Norsk Studentorganisasjon, sier at deres viktigste oppgave nå er å forhandle med regjeringen for at studiestøtten skal økes.

– Vårt øverste krav til statsbudsjettet er at studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet av folketrygden, som tilsvarer ca. 150 000 kroner i året. Hvis man får studiestøtten opp til et slikt nivå, så vil det være mulig å være heltidsstudent i Norge. 

Ufarlig under ti timer

– Vi vet at en gjennomsnittlig student jobber 12 timer i uka. SSB har sett på det, og funnet ut at med en gang man bikker 10 timer i uken så går det utover det faglige utbyttet til studentene, sier Mikalsen.

I august 2017 publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) en statistikk som viser hvor mye tid elever bruker på jobb i forhold til skole. Studenter som jobbet mindre enn ti timer i uka hadde liten nedgang i antall timer på skolen og til egenstudier. 

Hos elevene som jobbet mer enn ti timer derimot, merket man en klar nedgang i antall timer brukt til skole.

Har ikke råd til å ikke jobbe

Randgaard Mikaelsen mener mangelen på tilstrekkelig økonomisk støtte fra Lånekassen vil føre til at studenter må jobbe ved siden av, og nedprioritere skolearbeid.

– De fleste studieløp er lagt opp slik at det forventes at man er heltidsstudent. De økonomiske støtteordningene er ikke så gode at de tilrettelegger for at studenter kan være heltidsstudenter, sier Mikaelsen.

Andreårsstudent ved OsloMet, Melinda Haugen, tror også mange studenter prioriterer jobb over skole av økonomiske årsaker.

– Jeg tror absolutt det bidrar til at færre prioriterer studiene i like stor grad. Kanskje har de ikke råd til å si nei til vakter, som gjør at man ikke kan møte til forelesning.

Emneord: