Universitet i Oslo er et av universitetene som har deltatt i SHoT-undersøkelsen. Foto: GoogleMaps

En av fire studenter oppgir å ha blitt seksuelt trakassert

Rapporten fra fjorårets nasjonale trivselsundersøkelse blant studenter er klar. Tallene bekymrer.
Mandag, 4 mars, 2019 - 16:53

SHoT - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse gir årlig ut rapporter om studentenes helse og trivsel. For første gang har studentene også blitt spurt om seksuell trakassering. Tall fra rapporten viser at en av fire studenter har blitt utsatt for trakassering av seksuell art, og nesten fem prosent av kvinnene som deltok i undersøkelsen oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt i løpet av studietiden. 

– Jeg synes det er høye tall. Vi må innse at det kan være underrapportering av seksuell trakassering innen akademia, og at problemet kan være betydelig større enn vi kjenner til. Derfor vil vi fortsette å jobbe med tydelige retningslinjer og holdninger, både overfor studenter og ansatte, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Emneord: