ESAs beslutning betyr at regelen om leterefusjon i petroleumsskatten ikke anses å være i strid med EØS-avtalen. Illustrasjonsfoto: Equinor

ESA vil ikke åpne sak mot Norge

Eftas overvåkningsorgan (ESA) åpner ikke sak mot Norge om leterefusjon i petroleumsskatten.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:22

Det melder den norske regjering på deres hjemmeside.

I 2017 sendte Bellona, en internasjonal miljøstiftelse, inn en klage til ESA. ESA er Eftas overvåkningsorgan, og skal sørge for at medlemslandene i EØS holder seg til sine avtaler. Klagen gjaldt den norske regelen om leterefusjon i petroleumsskatten.

I 2005 ble det bestemt å stimulere norsk leteaktivitet etter petroleum. Dermed ble det bestemt at nykommere på sokkelen, skulle få refundert utgifter tilsvarende fradraget etablerte selskaper har, skriver Aftenposten. Det er denne ordningen Bellona sendte inn klage på, og viste til Oljeskattekontorets egne tall: Fra 2005 til 2015 har oljeselskapene fått direkte støtte fra staten på 91,3 milliarder kroner på denne måten.

Dette mener Bellona er ulovlig sponsing av oljeselskaper. 

Finansdepartementet har i omfattende korrespondanse med ESA fastholdt at regelen om leterefusjon i petroleumsskatten ikke innebærer statsstøtte.

ESA har i dagens vedtak besluttet at saken skal lukkes og at det ikke skal åpnes formell undersøkelse.

 

Emneord: