Veronica Orderud er åpen om sine erfaringer fra både blandingsfengsel og kvinnefengsel. Foto: Johanne Nese
JURK-RAPPORT:

Kvinner er ensomme i norske fengsler

– Som kvinne i blandingsfengsel vil du aldri bli inkludert, mener Veronica Orderud.
Onsdag, 13 mars, 2019 - 12:28

Nylig publiserte Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) en rapport om kvinners erfaringer med å sone i norske fengsler. Til sammen satt 191 kvinner i norske fengsler våren 2017. Dette tilsvarer seks prosent av alle innsatte. Rapporten er basert på funn fra en spørreundersøkelse besvart av 120 kvinner innsatt i norske fengsler våren 2017. 

Rapporten viser at mange av dem føler seg isolerte, utestengt og forbigått.

Helt siden Kvinnesoningsutvalgets rapport fra 1989, har man visst at kvinner ikke har like gode soningsforhold som menn. Funnene har siden blitt underbygget av to rapporter fra JURK i 2005 og 2011, og to fra Sivilombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet i 2016 og 2017, skriver forskning.no i sin artikkel. 

Det minst likestilte miljøet

Veronica Orderud, har sonet åtte år i blandingsfengsel i Skien. Hun hevder at fengselet er det minst likestilte miljøet som finnes.

– Blandingsfengsel og kvinnefengsel er forskjellig på alle mulige måter; I Skien var alt lagt opp etter menns premisser, forteller hun.

Orderud har nå sonet ferdig sin dom, men synes allikevel det er viktig å snakke om kvinners rolle i kriminalomsorgen, også utenfor murene.  

– I tillegg er tilbudene for personer etter soning også mannsdominerte. Selv om man får seg jobb og bolig, er kvinnene mye alene etter endt soning, mener hun.

Ikke lenger blandingsfengsel 

Fengselsleder i Skien fengsel, Ole Kristoffer Borhaug, forteller at han ikke kan kommentere forhold rundt tidligere innsatte. I 2012 sluttet Skien fengsel å være blandingsfengsel og gikk over til å være et rent mannsfengsel.

– Den ordningen tror jeg er mer gunstig for de innsatte, forteller han.

Kriminalomsorgen la i 2017 frem en strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring. Et av målene er å opprette flere rene kvinnefengsler i håp om å forbedre forholdene til kvinner. Et annet er å synliggjøre kvinner i fengsel. 

Journalen har forsøkt å komme i kontakt med Kriminalomsorgen for en kommentar, men har ikke lykkes.