Foto: KaVass, Flickr, CC BY 2.0.

Nedgang i økonomisk kriminalitet for første gang siden 2014

Antall anmeldte økonomisaker har økt med 280,9 prosent fra 2014-2018. Tallet er påvirket av en endring i 2015 som omhandlet bedrageri. Ser man bort i fra endringen, har tallet sunket.
Mandag, 4 mars, 2019 - 14:17

Politiet la frem sin SATRAK-rapport i midten av februar. Rapporten omhandler anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling. I rapporten kan du blant annet lese at økonomisk kriminalitet har økt kontinuelig siden 2014 og har økt med totalt 280,9 prosent. 

Men etter en endring i oktober 2015, ble almindlige bedragerier tilordnet økonomikriminalitet og ikke vinning som før. Dette er hovedårsaken til den store økningen. Ser man bort fra denne endringen har antallet for første gang i perioden hatt en nedgang med 0,5 prosent fra 2017 til 2018. Dette er første gang siden rapportens start i 2014. Den totale økningen sett bort i fra endringen, er 28,1 prosent fra 2014-2018.

Emneord: