Årslønn beregnes med utgangspunkt i å summere månedslønn for avtalt arbeidstid med alle månedene i året og omfatter både avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonuser. Foto: Silje Haugen Myrseth

Norske lommebøker vokser

Årslønna vokste fra 535 900 kroner i 2017 til 551 800 kroner i 2018. Det er en vekst på 15 900 kroner.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 13:33

Nye tall fra SSB viser at den høyeste veksten er i privat sektor og offentlig eide foretak, med 3 prosent. Årslønnen i statsforvaltningen er høyere enn i de andre sektorene, men også her har det væt en vekst på 2,9 prosent.

Privat sektor og offentlig eide foretak hadde 560 000 i årsløn. Årslønna i statsforvaltningen som også omfatter helseforetakene, ligger på om lag 95 000 kroner høyere enn kommuneforvaltningen i gjennomsnitt. 

 

Emneord: