Trikkehallen ungdomshus på Kjelsås ha flere tilbud for å hjelpe ungdommen. Foto: Cäroly Loorits.

Hasjbruk blant ungdom i Oslo har økt

Siden 2015 har det vært en markant økning av hasjbruk blant ungdom i Oslo, viser den nyeste undersøkelsen til Ungdata.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:55

Journalen tok turen til Trikkehallen ungdomshus på Kjelsås for å høre ungdommens erfaring med rusmiddelet. Det er tydelig at de er nysgjerrige, men også at de sitter igjen med dårlige opplevelser av å teste ut nye ting.  

– Jeg følte meg veldig dårlig. Jeg begynte å riste i hele kroppen, og det var en ganske dårlig opplevelse, forteller en av ungdommene på huset. 

De mange årsakene til økningen av hasj er komplekse, men politiet og ungdomshuset er flere av instansene som jobber sammen for å løse problemet.  

 

Emneord: