En ny rapport avslører sterk økning i antall anmeldte seksuallovbrudd på kort tid. Arkivfoto: Astrid-Helen Holm, Journalen

Stor økning i antall seksuallovbrudd

Ifølge en fersk rapport har antall anmeldte seksuallovbrudd økt med hele 75,2 prosent siden 2014.
Mandag, 4 mars, 2019 - 16:31

Ifølge STRASAK-rapporten, som politiet la frem i februar 2019, har antall anmeldte seksuallovbrudd økt kraftig siden 2014.

“Seksuallovbrudd kan både bestå av fysiske overgrep og overgrep som ikke involverer fysisk kontakt mellom offer og gjerningsperson” heter det i følge STRASAK-rapporten. 

Seksuallovbrudd utgjorde én prosent av den registrerte kriminaliteten i 2014, men har økt til tre prosent poeng av i 2018.