Illustrasjonsfoto: Flickr, Luca Serazzi (CC BY 2.0). Blant ungdom flest hadde rundt 11 prosent prøvd narkotika, ifølge Regionalt Kunnskapssenter. Blant ungdom som hadde hatt atferdsproblemer som barn, hadde 17 prosent prøvd.

"Outsiderne" er mindre utsatt for rus

Det er flere unge som benytter seg av rusmidler hvis de har hatt atferdsvansker som barn. De som er ensomme og mindre sosiale er derimot mer skjermet.
Mandag, 4 mars, 2019 - 13:15

Gjennom 10 år har Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge forsket på hvem som er i risikogruppen for å teste ut rusmidler tidlig. De har fulgt 2440 barn i Bergensområdet fra de var mellom 7-9 år, frem til de fylte 16-19 år.  

– Blant ungdom flest hadde rundt 11 prosent prøvd narkotika, ifølge Bergensstudien. Blant ungdom som hadde hatt atferdsproblemer som barn, hadde 17 prosent prøvd narkotika, forteller Heradstveit til forskning.no.

Emneord: