Ny rapport viser stabilt sjukefråvær i siste kvartal av 2018.

Stabilt sjukefråvær i 2018

Noreg har sidan 2004 hatt eit stabilt sjukefråvær. Ein ny rapport frå SSB viser inga endring i førre års fjerde kvartal.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 11:24

Sidan byrjinga av millenniet har talet på sjukefråvær lege stabilt på rundt 5 prosent.

Oslo og Rogaland hadde det lavaste nivået på fråværet med høvesvis 5,3 og 5,4 prosent i fjerde kvartal 2018. I den andre enden av skalaen ligg Nordland med eit sjukefråvær på 7 prosent, skriv SSB.

Emneord: