MÅ PASSE PÅ: Studentene ved Politihøgskolen i Oslo får beskjed om å ikke legge ut bilder av politieffekter på sosiale medier. Illustrasjonsfoto: Linea Bancel

Politistudenter får undervisning i nettvett

Politiet har fått en helt ny tilstedeværelse på nettet og på Politihøgskolen i Oslo undervises det i hvordan man skal oppføre seg både på jobb og i privat sammenheng.
Mandag, 11 mars, 2019 - 12:22

Forrige uke gikk tidligere blogger Anne Brith Davidsen ut i mediene og fortalte om en politimann som skal ha sendt henne trusler på Snapchat. Det finnes ingen spesifikke tall på hvor mange politibetjenter som har opptrådt kritikkverdig på sosiale medier.

I Politidirektoratets årsrapport fra 2017 melder de at kom inn 17 varslinger om kritikkverdige forhold i politi- og lensmannsetaten. Antall registrerte uønskede hendelser og avvik gikk fra 5 751 i 2016 til 6 987 i 2017. Årsrapporten for 2018 har fortsatt ikke blitt publisert.

I første etasje i en brakke på Politihøgskolen i Oslo sitter politioverbetjent Kristin Widerøe. Hun underviser i etikk til studentene på høgskolen. Studentene ved Politihøgskolen får klare retningslinjer for hvordan de bør oppføre seg både i arbeid og i privat sammenheng. Hun blar opp i boken Sosiale medier i all offentlighet av Øyvind Kvalnes.

– Rolledilemma: hvem er jeg i sosiale medier, privatperson, profesjonell person eller noe midt imellom, leser Widerøe høyt fra boken.

Tydelige retningslinjer


Kristin Widerøe underviser politistudentene i etikk. Foto: Linea Bancel

Allerede i førsteklasse får studentene ved Politihøgskolen undervisning i yrkesetikk. Widerøe forteller at de blant annet har jobbet med et eksempel på hvordan man skal skille mellom privatperson og offentligperson.

– En politimann jobber som fotomodell på siden, politimannen legger ut bilder fra deltidsjobben hans på en privatkonto. Det er kjent for offentligheten at han er politimann, forklarer Widerøe. 

Studentene blir bedt om å diskutere og reflektere rundt slike dilemmaer i timene.

– Spørsmålet blir da om han kan legge ut dette når man vet at han er politi. 

På Politihøgskolen i Oslo får studentene beskjed om at de ikke får lov til å publisere politieffekter på sosiale medier. Det er heller ikke lov til å filme øvelser. Det er en klar forventning til studentene om at de skal oppføre seg på privaten, sier Widerøe og legger til:

– I retningslinjene til politiet står det tydelig at alle medarbeidere i politiet må bruke sosiale medier på en ansvarlig og trygg måte som ikke undergraver tillitten til politiet.

Men dette er kun et av mange temaer som blir diskutert. Hovedfokuset i undervisningen går mer ut på hvordan de skal oppføre seg ute i arbeid.

– Undervisningen går for det meste ut på hvordan du skal kommunisere ut til publikum, forklarer Widerøe.

Nytt med nett

– Hvis en gutt sender deg en mail om at han ikke har noen å snakke med, hvordan kommuniserer du med han på best mulig måte, spør Widerøe.

Etikklæreren forklarer at disse spørsmålene og problemstillingene fremdeles er nye for de ansatte ved Politihøgskolen.

 – Man har en større utfordring fordi man får en avstand. Jeg vet ikke hvem personen som sender mailen er, hvem jeg kommuniserer med.

Widerøe forteller videre at hun har slet med å finne forskning på politiets tilstedeværelse på nett. Den nyeste rapporten var fra India.

I India jobbes det blant annet med å sette opp sentere for digital sporsikring og analyse i hver storby, skriver ETtech i en artikkel.

I Norge fikk vi i 2018 en helt egen Nettpatrulje hvor målet er at politiet skal være tilstede på nett. Hos Nettpatruljen kan du få råd om nettvett, tipse om kriminalitet på nett eller være i dialog med politiet, skriver Politiet på sin nettside. I tillegg til det finnes det et eget senter for Cyberkrim, NC3. Her skal det jobbes med å etterforske, forebygge, avdekke og etterforske trusler og kriminalitet på nett.

 

– Patruljering på nett er framtiden, sier Widerøe.

På Politihøgskolen kan man etter endt utdanning videreutdanne seg til dataetterforsker. Men selv om man ikke følger det sporet, skal alle som utdanner seg ved skolen være flinke til å kommunisere på nett.

– Målet er å kunne gi studentene et såpass godt undervisningstilbud at hvem som helst kan bli operatør, forteller Widerøe, og legger til:

– Alle studentene som går ut nå har fått undervisning i digitalt politiarbeid.

Må ivareta tiliten 

Oda Nærdal Borge går første året på Politihøgskolen i Oslo. Hun mener det er viktig å skille mellom arbeid og privatliv på sosiale medier. 

– Det er klart det er forskjell på bruk av sosiale medier i arbeid kontra privat. Det handler mye om å opprettholde respekten og tiltroen man har til befolkningen, forteller Borge til journalen. 

Politistudentene får retningslinjer for hvordan de skal oppføre seg på nett og sosiale medier. Retningslinjene blir gitt til studentene den første uken de er på skolen. I retningslinjene står det tydelig at studentene må oppføre seg på privaten, hvis man har for eksempel verv eller deltar i debatter må man påregne å bli identifisert som politistudent. 

– Alt handler i grunn om å tenke seg om to ganger før man publiserer noe, avslutter Borge.