Oslo kommune om Oslo Bysykkel:

– Ja, det er et kontraktsbrudd

Siden 2016 har Oslo kommune kun mottatt 9 av 12 kvartalsrapporter fra Clear Channel. Dette er ett av flere brudd på kontrakten som ble inngått i 2014, men Oslo kommune mener det ikke har noen betydning.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 12:25

Journalen har fått innsyn i kontrakten som skal sikre driften av Oslo Bysykkel. Den er utarbeidet av Oslo kommune og undertegnet av reklameselskapet Clear Channel. Avtalen innebærer at Clear Channel får sette opp reklame på bysykkelstativene, mot at de tar seg av driften av bysykkelordningen i Oslo.

I 2016 tok Urban Infrastructure Partner (UIP) over driften, men Clear Channel beholdt avtalen med Oslo kommune. 

Ikke levert kvartalsrapporter


Carl-Fredric-Salicath i Bymiljøetaten, Oslo kommune. Foto: Anders Stensås

Kontrakten sier at Clear Channel skal levere kvartalsrapporter til Bymiljøetaten hver tredje måned. Kvartalsrapportene skulle ifølge kontrakten fungere som en driftsrapport for tilbudet. Dokumenter som Journalen har fått innsyn i viser at dette ikke har skjedd i henhold til det som står i kontrakten. 

Bymiljøetaten skriver at rapportene heller ikke brukes som en del av kontraktsoppfølgningen. 

– Hvis man leser en kontrakt så ordrett, så ja, det er et kontraktsbrudd, men det har ikke noe praktisk virkning. Det er ikke noe dramatikk i det og det er ikke noe vi er bekymret for, sier sykkelplanlegger i Bymiljøetaten, Carl-Fredric Salicath.  

Både Bymljøetaten og Clear Channel forteller at de har jevnlig og god kommunikasjon.

Krav om umiddelbar utbedring oppfylles ikke

Kontrakten mellom Clear Channel og Oslo kommune sier også at leverandøren har ansvaret for å utbedre sykler, stativer og reklameflater som er ødelagte innen 24 timer. Journalen vet om flere tilfeller der dette ikke har blitt gjort. I kontrakten står det at dersom dette ikke gjøres, så ses det på som et “vesentlig kontraktsbrudd”. 

– Vi har veldig mange som er ute å fikser sykler, men jeg kan ikke uttale meg om reparasjonstiden på 24 timer, sier markedssjef i UIP, Nanna Reiss. 

Bymiljøetaten er heller ikke bekymret for dette. 

– Selvfølgelig finner man tilfeller hvor det ikke skjer, men de følger opp vedlikehold av sykler kontinuerlig. De har også team ute i gate som sykler rundt med lastesykler for å følge opp sykler, men selvfølgelig kan noen sykler bli stående lengre. Det handler om pratisk utfordring, sier Salicath.

Ifølge kontrakten kan også Bymiljøetaten rydde opp og sende regning til UIP.

– Det kan jeg ikke tenke meg har skjedd, men igjen handler det om hvordan kontrakten er bygd opp for å ta hensyn til praktiske forhold som man ikke vet om på forhånd, forteller Salicath.

Frustrerte brukere

– Det er tredje gangen denne uka jeg må lete, sier Glenn Harviken.

Han er på jakt etter en ledig parkering til sin bysykkel, men i Oslo sentrum er ikke det alltid like lett.  

Oslo Bysykkel hadde i 2018 over 50.000 betalende kunder som måtte dele på rundt 2400 sykler. Savnet etter flere sykler og stativer har vært påpekt flere ganger, både på sosiale medier og i norske nettaviser.

Etter planen skulle tilbudet bestå av 3000 sykler allerede i fjor, men først i år opplyser Oslo Bysykkel om at de har nådd minimumskravet på 3000 sykler og 6000 parkeringslåser. 

– Det var nok et punkt som tok vesentlig lenger tid enn man hadde sett for seg i 2014, sier Salicath.

Stadig vanskeligere å bli kvitt sykkelen


Nanna Reiss, markedssjef i Urban Infrastructure Partner. Foto: Anders Stensås

– Jeg har vært på seks stasjoner, men har ikke funnet én ledig parkering, sier Nafies Iqbal.

En annen som sliter med å sette fra seg sykkelen er Alexander. 

– Hvis jeg for eksempel skal til banken ved dette stativet og de nærmeste stativene er fulle - så betyr det at jeg må dra hele veien tilbake for så å starte på nytt. Da gir det ikke mening å bruke bysykkel, forteller Alexander.

– Vi skulle ønske at vi kunne hatt tusen stasjoner i sentrum, men det er veldig regulert med hva vi får lov til, sier Reiss i UIP.

Kontrakten som Journalen har fått innsyn i setter ingen begrensninger for hvor mange sykler de har lov til å sette ut i gatene. I realiteten er det antallet reklameflater det er satt en begrensning for. 

– Det er kun et minimumskrav om antall sykler, men ingen begrensninger, sier Salicath.

Den totale rammen for antall reklameflater er satt til 795. 

– Vi jobber med å optimalisere driften

Reiss forteller at UIP og Oslo Bysykkel har iverksatt mange tiltak for å bedre tibudet. Etter fjorårets sykkelsesong sendte de ut en brukerundersøkelse som resulterte i over 14 000 tilbakemeldinger. 

– Jeg føler vi har jobbet veldig nøye igjennom det som ikke fungerte optimalt i fjor og prøver selvfølgelig å gjøre det enda bedre i år, sier Reiss. 

Lengre åpningstider og ansatte som tar i mot sykler i sentrum er noen av tiltakene som UIP og Oslo Bysykkel har iverksatt før årets sesong. 

– Vi har jobbet mye med hvordan vi skal optimalisere driften av bysykler, spesielt når det kommer til ombæring av sykler. Målet er at vi skal ha flest mulig sykler ute i gatene til én hver tid. Derfor har vi gjort mye for å effektivisere bruken av de ansatte, sier Reiss.