Storkommunen "Nye Drammen" vil ha rundt 100 000 innbyggere, og mange av dem er redde for å bli glemt. Foto: Petter Holstad (CC BY-NC 2.0)

Ordførerkandidatene om sammenslåingen - En helt unik mulighet

Sammenslåingen av Nedre Eiker, Svelvik og Drammen kommune har ikke vært annet enn kontroversiell. Hvordan vil ordførerkandidatene fra Høyre og Arbeiderpartiet lede Norges sjuende største, og kanskje mest omdiskuterte kommune?
Søndag, 8 september, 2019 - 20:14

På nyåret skal de tre kommunene endelig bli til “Nye Drammen” kommune. Men veien dit har ikke vært lett. Under folkeavstemningen i 2016 stemte nemlig Nedre Eiker nei til en sammenslåingen med Drammen. Innbyggerne fryktet å bli glemt i en storkommune og at Drammen by ville bli prioritert over de mindre bostedene. Men Nedre Eiker blir tvangssammenslått med Drammen og Svelvik. I tillegg har beboerne i Svelvik, som var positive under folkeavstemningen i 2016, også i ettertid vist en viss usikkerhet rundt sammenslåingen.

Under årets kommune- og fylkestingsvalg skal beboerne i Nedre Eiker, Svelvik og Drammen for første gang stemme på hvem som skal lede dem de første årene som storkommunen Drammen. 1/3 av kommunene er teknisk sett fortsatt imot en sammenslåing, så hvordan skal politikerne i den nye storkommunen kunne overbevise Svelvik og Nedre Eiker om at de ikke kommer til å bli glemt og overkjørt?

– Det er et Drammensfokus, og det syntes jeg er veldig leit

Monica Myrvold Berg er ordførerkandidat for Drammen Arbeiderparti. Hun syntes det er viktig at man forstår at det handler om tre kommuner som skal bli til en, og at det ikke er to kommuner som skal blandes sammen med Drammen. 

– Dette er det som er litt av faren ved å bruke Drammen navnet. Det høres ut som at det er Drammen som utvider seg, og får inn to nye deler. Slik er det altså ikke. Det er et Drammensfokus, det syntes jeg er veldig leit. Vi skal bygge en ny kommune på nye verdier. Det er så mye bra i de andre kommunene også. 

– Nedre Eiker har jo allerede en svekket tillit til politikere etter tvangssammenslåingen og Svelvik er redd for at de skal «drukne» i den nye kommunen Hvordan skal dere forhindre at Nedre Eiker og Svelvik føler seg glemt i skyggen av Drammen by? 


Monica Myrvold Berg er oppvokst i Nedre Eiker. Hun følte selv på smerten da det ble bestemt at kommunen skulle tvangssammenslås med Drammen. Foto: Julie Sandbraaten

– Jeg skjønner sårheten til Nedre Eiker, og syntes det var vondt selv. Vi hadde ting vi har trengte å utvikle og investere i. Vi hadde ikke mulighet til den investeringen. I Svelvik har vi snakket med de som sitter i kommunestyret og de som bor der. Vi er opptatt av at alle skal bli representert. Det kan man se på kandidatlista vår. Det er like mange fra Svelvik og Nedre Eiker, som det er fra Drammen. For selv om Drammen er større, så har Nedre Eiker og Svelvik like stor verdi. 

Høyre og deres ordførerkandidat Fredrik A. Haaning ønsker å sette i gang et nærdemokratiprosjekt. De ønsker å opprette et nærutvalg i hele den nye kommunen. Dette innebærer at de 10 kommunedelene innenfor nye Drammen skal ha et nærutvalg. Disse skal representere et tverrsnitt av befolkningen i det området, så ingen skal føle de blir glemt. 

Optimistisk for næringslivet i storkommunen


“Den nye kommunen skal formes, og vi har masse planarbeid for de tre kommunene som nå skal sys sammen” - sier Høyres ordførerkandidat i Drammen Fredrik A Haaning. Foto: Julie Sandbraaten

Nedre Eiker og Svelvik har tidligere vist bekymring til hvordan næringslivet i de to områdene vil utvikle seg i fremtiden, og om Drammen by vil bli prioritert. 

– Vi vet jo at det økonomiske tyngdepunktet er i nåværende Drammen, og vi har jo et overskudd på arbeidsplasser, altså vi har flere arbeidsplasser enn det vi har arbeidere. Så vi har ganske mye innpendling til drammen fra både Nedre Eiker og Svelvik, sier Fredrik A. Haaning 

Selv er han svært optimistisk til hva områdene Svelvik og Nedre Eiker kan bidra med til storkommunen, og han er sikker på at de kommer til å spille en stor rolle i økonomiutviklingen til kommunen

– Vi ønsker en bred næringsutvikling i hele den nye kommunen. Det er veldig stor forskjell mellom de tre kommunene. Vi må tilrettelegge for næringsvirksomhet i de enkelte områdene som passer der. Vi ønsker å ta være på egenarten i de enkelte områdene i den nye kommunen. 

Selv har ikke Haaning og Høyre noen konkrete planer for området Nedre Eiker og Svelvik enda. 

– 01.01.2020 så etableres den nye kommunen, og den er tom for politikk. Det skal formes en ny kommuneplan og en ny kommuneplan om arealdel.