Feilberegnet mengde stemmesedler

Ifølge anonyme kilder journalen har fått tilgang til har ikke valglokalene nok stemmesedler for MDG.
Mandag, 9 september, 2019 - 12:04

 


Stemmesedler fra valglokale i Oslo, foto: Ferdinand Wagner Lorenz

Kilden forteller videre at mengden opptrykk av sedler for MDG har blitt feilberegnet. Det trykkes opp 2 % flere sedler for hvert parti enn ved forrige valg. 

Planleggingen av valget og antall stemmesedler som skal trykkes opp bestemmes ut ifra tidligere valgresultater i tillegg tas det hensyn til eventuell befolkningsvekst. Dette kan oppfattes som førende i seg selv, siden du da allerede legger opp til visse forventninger til resultatet. 

I skrivende stund kan man anta at stemmesedlene trykkes i høyt tempo, men hvorvidt de kommer frem i tide er et annet spørsmål. Det er ifølge det kommunale nettstedet Valgmedarbeiderportalen Andvord Grafisk AS som er ansvarlige for trykkingen. 

Ifølge Valgdirektoratet har over 150 000 forhåndsstemt i Oslo, noe som kanskje kan være med på å avhjelpe problemet for stemmemottakerne i dag. På den annen side kan det være for at for mange stemmesedler allerede er blitt brukt opp før før i dag. 

Likevel kan dette by på problemer for datasystemet. Det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA har ikke noen måte å registrere denne typen problemer på, som betyr at det vil bli avvik. Dersom det er avvik anbefales det en ny telling, ifølge valgforskriftene. 

Altså vil medarbeiderne i stemmelokalene etter alt å dømme få en svært lang kveld. 

I 2013 fryktet daværende MDG-leder Harald Nissen en liknende situasjon. Da kontaktet partiet valgstyret i Oslo på i forkant av valget for å forsikre seg om at det var trykket opp nok stemmesedler til partiet. På den tiden hadde partiet langt mindre oppslutning enn de har nå, og hvis det hadde skjedd da, ville det etter alt å dømme fått mindre konsekvenser enn i dag. 

I samme saken fra 2013 skriver Aftenposten at Oslo har et lager av stemmesedler som beredskap ved brann eller aksjoner mot enkelte lister. Likevel oppgir de ingen kilde for denne informasjonen, dermed er det vanskelig å finne ut om dette fortsatt er tilfellet.

Emneord: