Pensjonistene bruker stemmeretten sin godt

Rune Øystestu (84) stemmer alltid det samme partiet

Den eldste aldersgruppen er i størst vekst, det er også de som vandrer minst mellom partiene.
Mandag, 9 september, 2019 - 16:29

Johannes Bergh, leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning, bekrefter at de eldste har utviklet en stemmevane. De er blant dem i befolkningen som er mest interessert i politikk, og som vandrer minst mellom partier. De som er født før eller på 1950-tallet følger gjerne et bestemt parti, i større grad enn de som er født senere, sier Bergh. 

Personer i aldersgruppen 67-79 år er også gruppen i størst vekst, ifølge senior statistikkrådgiver, Øyvin Kleven. Gjennomsnittsalderen til dem med stemmerett øker dermed litt fra valg til valg (SSB).

De eldste stemmer mest

Tall fra 2015 viser at hele 77,3 prosent av dem i alderen 67-79 år stemte ved forrige kommunevalg i Oslo. Ser man også på aldersgruppen 80 år eller eldre, stemte 62,6 prosent. 


Kirsten Heddy de Carvalho har alltid stemt på samme parti. Foto: Agusta Magnusdottir

– Det er viktig for meg å stemme. Selv når jeg har bodd i utlandet har jeg dratt til ambassaden for å gjøre min borgerplikt, sier Kirsten Heddy de Carvalho (81).

Det å endelig få stemmerett var en stor ting, og Kirsten Heddy de Carvalho ser det som en selvfølge at man skal stemme. Det er på den måten at man kan være med på å forme omgivelsene rundt seg. 

Andre holdninger til valg

Det var ikke en selvfølge at alle kunne stemme før. Stemmerettsalderen var 21 år fra 1946 og fram til 1967, da ble den satt til 20 år. Det var ikke før i 1978 at alle 18-åringer kunne stemme. Kvinner fikk allminnelig stemmerett i 1913 (SNL). Den eldste delen av befolkningen har et annet forhold til retten å stemme, og de ser ut til å huske godt hvordan det var da de var unge. 

Rune Øystestu (84) har aldri forhåndsstemt, selv om han vet hvilket parti han velger. Det er noe med selve stemningen på valgdagen, som han tenker er en del av det hele. Han mener også at folk i dag snakker om valget på en annen måte enn før, det ser ut til at flere har en løsere holdning til det.

– Det kan kanksje komme av at folk er fornøyde. At alle ikke stemmer kan være en god ting, men jeg synes de unge ikke helt forstår viktigheten av det. Det var mer høytidelig å stemme før. 

Retningen til partiet forblir det viktigste

Georg Mathisen (79) stemmer ved hvert valg, for ham er retningen til partiet det viktigste. Han føler at valgkampen og politikerne har endret seg mye over årene. Da blir det viktig å vite hvor i det politiske landskapet man ligger.


Reklameplakat laget av Oslo Kommune Foto: Augusta Magnusdottir

– De var mer konkrete før, både i saker og prosjekter, men også i hvilke verdier de hadde. Utbygging, klima og bompenger - det er veldig kompliserte greier de tar opp i kommunedebatten. 

Georg Mathisen forteller også at han ikke stemmer på grunnlag av hva han ser og hører i valgkampen. Han mener at han stiller seg bak det ene partiet, fordi det har speilet ham best gjennom årene. 

Johannes Bergh mener at det ikke er noen grunn til å bekymre seg over at de eldste skal ta over valget, slik det ser ut nå. 

– Personer i alderen 25-66 år er også flinke til å stemme, sier han.