Omran Alkhatib, Aref Ayan og Muhammad Ali liker å være med på sportsaktivitetene til Norsk Start Oslo. Foto: Eline Molvær Løndal

Språk, sport og integrering

Studenter ved Universitetet OsloMet integrerer flyktninger og asylsøkere ved hjelp av språkoppgaver og sportsaktiviteter.
Torsdag, 3 oktober, 2019 - 13:20

Norsk Start Oslo er en frivillig studentorganisasjon som holder til på Universitetet OsloMet. De arrangerer språkkafeer hver tirsdag og torsdag, i tillegg til sportsaktiviteter i gymsalen hver onsdag. Hver uke kan unge asylsøkere og flyktninger lære seg å snakke bedre norsk eller engelsk, eller være aktive og ha det gøy med ulike ballspill og idretter. 

Ekrema Alkhawalida har vært med på språkkafeene nesten hver uke i over ett år. Han synes det er fint å kunne snakke med dem som har bodd lenger i Norge enn han selv.

– Jeg mange venner nå så det er veldig hyggelig, sier han til journalen.

Rundt 14 prosent av befolkningen defineres som innvandrere og tall fra NAV viser at innvandrere utgjør over 40 prosent av arbeidsledige i Norge. Språkutfordringer og mangelen på utdanning kan være årsaker til dette. 

Flere av deltakerne på arrangementene til Norsk Start har fullført skolegang eller begynt å studere, fordi de fikk informasjon og hjelp av de frivllige studentene. Rizan Amin begynte på engelskspråkelig videregående og tok med seg oppgaver til språkkafeene for å få hjelp med disse. 

– Til slutt besto jeg og fikk studiekompetanse, sier han.

Fellesskap er nøkkelen til integrering sier forsker Jonas R. Kunst ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo til forskning.no

– Vi er nødt til å behandle innvandrere som medmennesker og inkludere dem i det dalige, sier han. 

Felleskapsfølelsen står i fokus hos Norsk Start Oslo. Mange av deltakerne får kontakter og venner gjennom språkkafeene. Frivillig og nestleder Sebastian Berg mener at språkkafeene er et viktig tiltak utover at deltakerne kan lære seg språk der.

– Det sosiale er viktig, kanskje framfor alt, og det at folk har et sted å komme til, sier han.

Emneord: