Studentene får økt studiestøtte samtidig som det kuttes i støtteordninger. Illustrasjonsfoto: Oda Marie Flatnes

Ett skritt fram og ett tilbake for studentene

Fra og med 2020 fullføres opptrappingen til 11 måneders studiestøtte. Samtidig har regjeringen kuttet i støtteordninger for studenter og spart inn 900 millioner kroner.
Tirsdag, 15 oktober, 2019 - 23:03

Tidligere denne måneden la finansminister Siv Jensen fram statsbudsjettet. Fra og med 2020 fullføres opptrappingen som har skjedd gradvis de siste årene fra 10 til 11 måneder studiestøtte. Da er det kun en måned studentene selv må stå for. Samtidig som denne opptrappingen har foregått har regjeringen gjort kutt i støtteordninger for studenter tilsvarende 900 millioner kroner.

Jobber i gjennomsnitt 12 timer i uken

Ifølge SSB jobber 7 av 10 studenter ved siden av studiene, og gjennomsnittsstudenten bruker 12 timer i uken på jobb. Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke på normert tid. Grunnet den dyre husleien i storbyene tar mange studenter seg deltidsjobb ved siden av studiene for å få hjulene til å få rundt. Bekymringen er at studentene jobber for mye, slik at deltidsjobben går utover studiet. 

Studentene må få lov til å bruke mer tid på studiet og ikke på deltidsjobben


Leder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien. Foto: Oda Marie Flatnes

Journalen snakket med Marte Øien, leder i Norsk Studentorganisasjon, for å høre hva hun synes om at pengene som studentene får har blitt hentet fra kutt mot nettopp studentene.

Er det egentlig en seier med 11 måneders studiestøtte hvis pengene hentes fra kutt som rammer studentene?

–Ja, vi mener fortsatt at 11 måneders studiestøtte er en seier. Samtidig har vi to tanker i hodet samtidig og bemerker oss at det i stor del har blitt finansiert av kutt i andre støtteordninger. Vi vil jobbe med å reverse blant annet konverteringsordningen som kom i fjor, og fortsette å jobbe med å øke studiestøtten.

–Er det et problem at så mange jobber ved siden av studiene?

–Vi snakker veldig mye om heltidsstudenten. Det betyr ikke at studenter ikke skal jobbe deltid, men det betyr at man ikke trenger å jobbe mer enn det man selv føler at man mestrer. Vi har tall på at studenter i gjennomsnitt bruker 34 timer i uken på studiet. Plusser man sammen disse to og legger til en del tid på frivillig arbeid, som man også ønsker at studenter skal engasjere seg i, så blir det jo langt flere timer enn det arbeidsmiljøloven tilsier er en 100% jobb. Den totale mengden blir veldig mye. Det er også en del studenter som sliter med ensomhet og psykiske problemer. Det er klart at det er mange faktorer her som utløser hverandre. Studentene må få lov til å bruke mer tid på studiet og ikke på deltidsjobben.

–Hva blir det neste målet NSO jobber mot?

–Vi har som mål at studiestøtten skal økes og knyttes til en og en halv ganger grunnbeløpet i folketrygden, i dag er den på rundt 1,2. Når vi får økt den til 1,5 tilsvarer det etter dagens sats rundt 150 000 kroner. Vårt mål er å gi alle norske studenter mulighet til å fokusere mest mulig på studiet og ikke deltidsjobben. For å få til dette må de økonomiske rammene bedres.

Det gjenstår å se om studentene vil bli høyere prioritert i neste års statsbudsjett.