Foreningen Retten til en verdig død mener at man selv skal bestemme egen livsavslutning. Foto: Marthe Laurendz Jensen.

Vil ha aktiv dødshjelp i Norge

Kommende lørdag 2. november holder foreningen Retten til en verdig død en verdighetskonferanse i Oslo. Det skal debatteres rundt spørsmålet om en selvbestemt livsavslutning.
Torsdag, 31 oktober, 2019 - 17:55

På Scandic St. Olavs plass fra kl. 13:00 til kl. 17:00 vil det være mulig å delta på verdighetskonferansen til Retten til en verdig død. 

Aktiv dødshjelp:

- En handlingen der noen, oftest en lege, enten tar livet av en person eller hjelper personen med å begå selvmord.

- Ikke lovlig i Norge.

Meningsløs lidelse

Foreningen ser på dette som et høyaktuelt tema, og mener at det er på tide at Norge følger i andre lands fotspor og legaliserer aktiv dødshjelp. 

– Vårt høyeste ønske er at alle mennesker skal kunne gå døden i møte med visshet om at det vil åpnes en vei ut av meningsløs lidelse, sier styreleder Olav Weyergang-Nielsen.

Ønske med foreningen er å representere de mange tusen som føler angst og uro ved at de ikke har rett til å ta avgjørelser over sin egen skjebne i livets siste fase.

Weyergang-Nielsen mener at det er stadig flere som innser at den positive utviklingen av medisinsk teknologi også har en bivirkning. 


Olav Weyergang Nielsen er for assistert dødshjelp. Foto: Foreningen Retten til en verdig død, Orgservice.

– Det blir formløse og krenkende forlengelser av uhelbredelige tilstander, sier han. 

Legeforeningen er mot aktiv dødshjelp

Legeforeningen ønsker ikke å innføre aktiv dødshjelp i Norge.

Lederen for Rådet for legeetikk Svein Aarseth mener at aktiv dødshjelp strider med de etiske reglene nedfelt i legeyrket. 

– Poenget bak legeassistert selvmord er selvmotsigende. Hjelpen skal være selvbestemt, men samtidig skal leger bestemme om begrunnelsen er god nok, sier Aaseth. 

Presses til selvmord

Lederen frykter at assistert dødshjelp ikke nødvendigvis alltid er selvbestemt, men kan komme av press. 

– I andre land der aktiv dødshjelp er lovlig har det vist seg at fysisk smerte ikke er grunnen til at de fleste ønsker assistert selvmord. Ønsket om å ikke være til bry for andre står øverst, sier han. 

Derfor er Aarseth bekymret for at nettopp gamle, ensomme og syke mennesker skal be om hjelp til å avslutte livet fordi de føler seg til bry for andre. Det er ikke noe legeforeningen ønsker å støtte. 

Belyses fra flere vinkler

Foreningen Retten til en verdig død ønsker refleksjon og diskusjon rundt disse spørsmålene.

Samfunnsdebatanter, leger, filosofer og mennesker som har opplevd dette på nært hold vil på Verdighetskonferansen sørge for et temaet blir belyst fra flere ulike vinkler.

Emneord: