Seniorforsker Christer Hyggen har forsket på konsekvensene av å vokse opp i et hjem med lav inntekt. Foto: NordForsk/Terje Heiestad

Antall husholdninger med lavinntekt øker i Norge

Nye tall fra SSB viser at antall husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt for hvert år siden 2010.
Fredag, 1 november, 2019 - 18:53

29. oktober la statistisk sentralbyrå frem en rapport som viser at antall husholdninger med lavinntekt har økt i Norge. Andelen har vokst spesielt mye blant enslige forsørgere, personer med nedsatt arbeidsevne, par med barn under 18 år og uføretrygdede. 

Konsekvensene av å vokse opp i et hjem med lavinntekt 

– Andelen barn som vokser opp i hjem med lavinntekt i Norge er ganske stabil og ganske stor, i dag er det snakk om rundt 100 000 barn, sier seniorforsker Christer Hyggen ved NOVA på OsloMet. 

Hyggen har sammen med Ingar Brattbakk og Elling Borgeraas skrevet en rapport som presenterer konsekvenser av å vokse opp i lavinntektsfamilier. 

– Det aller meste av forskningen tyder på at det er en sammenheng mellom oppvekst i lavinntekt og uheldige utfallsmål. Dette kan skyldes to ting, enten mangel på ressurser, altså at familien ikke har penger til å følge opp barna tilstrekkelig. Eller at det er så mye stress i familien knyttet til den dårlige økonomien, at det preger barna i en nagativ retning. 

Likevel har barn som vokser opp med dårlig råd i Norge større sjanser for å klare seg bra, enn barn i samme situasjon andre steder i verden. 

–  Sammenhengen av dårlige utfallsmål og lavinntekt er mye svakere i Norge enn i stort sett alle andre land i verden. Det handler om at velferdsstaten spytter inn penger der det virkelig trengs. 

Byfenomen

– Lavinntekt er et byfenomen på mange måter, det er større andel familier i byene som lever med dårlig råd. Det er ekstra uheldig, for boutgiftene er ofte mye større i byene enn utenfor. 

– I Oslo er det veldig konsentrert i bydeler, det er en ganske stor andel av lavinntekstfamilier i noen områder av byen. Det kan få uheldige konsekvenser at det er ressursfattigdom i noen områder, samtidig tenker man at det kanskje er lettere å vokse opp i en lavinntektsfamilie hvis alle rundt deg også gjør det. Vi sammenligner oss alltid med de rundt oss, sånn sett er det kanskje enklere å leve med lite penger hvis de du omgås også gjør det. 

Hyggen mener det er problematisk med områder som preges av lavinntektsfamilier fordi lite inntekt ofte skyldes bakenforliggende ting. 

– Det er ofte ikke mangel på penger i seg selv som er problemet, men hvorfor familier har lite inntekt. 

Emneord: 
Tags: