SYNGER PÅ SISTE VERS: De eldste SL79-trikkene tas ut av drift først. Foto: Julia Listau

Snart kan alle ta trikken

Oslos nye trikker skal være tilpasset bevegelseshemmede og andre med ulike behov. Den første kommer allerede i 2020.
Tirsdag, 5 november, 2019 - 10:41

I juli i fjor ble det offentliggjort at Oslo kommune skal kjøpe 87 nye trikker, som skal erstatte dagens veteraner. Mange av dagens trikker har vært i drift i nesten 40 år, og de oppfyller ikke dagens universelle krav.

– Det har vært mulighet til å komme inn med rullestol på noen trikker, men flertallet har vært utilgjengelige. I tillegg har det vært begrensninger for hvor mange det er plass til, forteller Magnhild Sørbotten, regionleder for Norges Handikapforbund Oslo. 

Tilgjengelig for alle

På de eldste trikkene som er i drift, er det trapper som hindrer rullestolbrukere og andre med spesielle behov, i å komme seg inn på trikken. Snart er disse trappene historie.

– De nye trikkene blir lavgulvtrikker, noe som gjør det lettere for alle å komme seg av og på, forteller Thomas Ege, pressevakt i Sporveien. 

Det er ikke bare trikkene som får en oppgradering, også holdeplasser og skinneganger skal bli fornyet. Universell utforming har vært et viktig område for Sporveien å få på plass, når det gjelder krav til nye trikker og holdeplasser.

– Vi er opptatt av at skal være enkelt og tilgjengelig for alle å bruke trikken i Oslo, sier Ege.

Storsatsning på kollektivtransport 

Frem til 2030 vil behovet for kolletivtransport være større enn noen gang. Miljøhovedstaden har over 51 millioner kollektivt reisende i året, ifølge Sporveien. Det er antatt at dette vil øke til det dobbelte, i løpet av de neste ti årene. De 87 nye vognene av typen SL18 skal sørge for å sikre kapasitet til å dekke behovet.

– Den første nye trikken er forventet å komme til Oslo for testkjøring i 2020, forteller Thomas Ege.

Sporveien vil deretter foreta en gradvis utskiftning av gamle sporvogner, frem til alle nye trikker er levert i løpet av 2024. De eldste sporvognene, SL79, vil bli tatt ut av drift først.

 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: