"LA Y STÅ": Flere privatpersoner deltar i sitteaksjonen for å bevare Y-blokka i regjeringskvartalet. Målet deres er å sitte der helt til bygningen blir bevart. FOTO: Emma Victoria Hegnar

Bevarer Y-blokka med striper

Det er vedtatt at Y-blokka skal rives i løpet av høsten 2019. Til tross for det, er engasjementet og håpet stort for å la bygget stå.
Fredag, 11 oktober, 2019 - 18:54

– Framtiden kommer til å angre! Det er rett og slett skammelig. 

Slik lyder det fra Kristin Notø, om at Y-blokka skal rives. Hun er en av arrangørene for sitteaksjonen for Y-blokka, sammen med Maria Danielle Zachariassen. Hver torsdag ettermiddag stiller flere frivillige opp i stripete gensere til en sitteaksjon. Det gjør de for å bevare bygget som er en del av det nåværende regjeringskvartalet. Denne torsdagen møtte det opp rundt 40 stykker til sitteaksjon.

–Forrige torsdag hadde vi så mange som 100 underskrifter fra deltagende i aksjonen. Torsdagene før det, hadde vi 70 og 45, forteller Notø.


ENGASJERTE ARKITEKTER: Kristin Notø og Maria Danielle Zachariassen jobber begge for Byantikvaren i Oslo. De tok initiativet sammen for sitteaksjonen for å bevare Y-blokka. Foto: Emma Victoria Hegnar

Ifølge NRK har Statsbygg fått beskjed fra Plan- og bygningsetaten, at bygget nå skal rives. Planen fra regjeringens side, var at Y-blokka skulle rives i løpet av Oktober. Samtlige organisasjoner, støttegrupper og enkeltpersoner, har klagd inn vedtaket for rivning. Dermed kommer rivningen trolig til å bli utsatt til november, da klagen skal behandles hos Fylkesmannen.

– Vi har sett at vår regjering evner å snu i politiske enkeltsaker. Derfor håper vi at vårt, og det internasjonale engasjementet, vil medvirke til at de kommer til å endre sin holdning, sier Notø.

Lars Jacob Hiim, statssekretær for Kommunal- og moderniseringsministeren Monica Mæland, skriver derimot i en kommentar til Journalen, at regjeringen stiller seg bak avgjørelsen om rivning.

«Beslutningen om å rive Y-blokken ligger fast, og oppropet rokker ikke ved denne beslutningen», skriver Hiim.

Viktig kulturell status 

Det er nå 50 år siden Y-blokka ble bygd i 1969, med arkitekt Erling Viksjø. Han hadde et tett samarbeid med flere bildekunstnere, og fikk dermed Pablo Picasso til å skissere verkene «Måken» og «Fiskerne», som utsmykker utsiden av bygget. Barnebarnet til Viksjø, Mari Viksjø Grøstad, syntes det er synd at bygget skal rives på familiens vegne.


EN TRAGEDIE: Mari Viksjø Grøstad, barnebarnet til Arkitekten for Y-blokka Erling Viksjø, mener at man gjør en stor feil hvis man river Y-blokka. Hun mener det er en stor tragedie. Foto: Emma Victoria Hegnar

– Morfar ønsket at bygget skulle stå i mange år fremover, så det er en tragedie at de nå vil rive det. Jeg mener jo at det ikke er en smakssak om man syntes det er pent eller ikke, fordi bygget har en så stor kunstverdi, uttaler Mari Viksjø Grøstad.

Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planen å integrere kunstverkene i det nye regjeringskvartalet. Viksjø Grøstad påstår at Picasso spesifikt valgte Y-blokka, og samarbeidet med Erling Viksjø, for kunstverkene. Hun mener derfor at det er forkastelig å flytte kunstverkene.


Y-GYM: For å holde varmen under sitteaksjonen, tar arrangørene initiativ til litt bevegelse for de deltagende. Foto: Emma Victoria Hegnar

Stort engasjement med striper

I tillegg til Henie Onstad Kunstsenter og Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka, har også flere privatpersoner tatt et grep for å bevare bygningen. Kristin Notø og Maria Danielle Zachariassen, som begge to jobber for Byantikvaren i Oslo, fikk ideen om sitteaksjonen da de følte at de ville uttrykke sitt ståsted i saken.

– Det er ikke vi som skal redde Y-blokka alene, men aksjonen blir en fin plattform hvor folk kan komme og vise hva de mener om saken, uttaler Notø.

De fleste stiller i tillegg opp i stripete gensere. Notø forklarer at de gjør det for å hedre kunstverkene av Picasso.


UNGT ENGASJEMENT: Clara Fortin har blitt med moren sin til aksjonen, og deltar med hjemmelaget plakat for anledningen. Foto: Emma Victoria Hegnar