Lene Olsen og Carl William Benno er fornøyde testkaniner for BIs satsing på unike kombinasjonsstudier. Foto: Marthe Laurendz Jensen

Psykologi i fokus på BI

Høsten 2019 hadde Handelshøyskolen BI oppstart på tre nye bachelorprogram. Studentene tror satsingen på det psykologiske kan handle om en oppfattelse av at ikke alt kan erstattes av maskiner og kunstig intelligens.
Mandag, 4 november, 2019 - 17:10

De nye bachelorprogrammene på BI står for 15 % av skolens totale søkermasse. 

– Det er gledelig at markedet har respondert så positivt på våre nye studier, sier rektor Inge Jan Henjesand fornøyd.

Tiltrekker kvinner

De aktuelle programmene er «business analytics», «digital kommunikasjon og markedsføring» og «organisasjonspsykologi, HR og ledelse». Sistnevnte har tiltrukket seg over 60% kvinner, noe rektoren mener er en høyere prosentandel enn andre studier.

Lene Olsen (20) er en av de kvinnelige søkerne. Hun valgte dette studie på grunn av den unike kombinasjonen av organisasjonspsykologi, HR og ledelse. Hun vurderte å studere linjene separat, men ser på dette studie som en mulighet til et raskere studieløp og tidligere karriere. Hun tror psykologi- og HR-biten kan være en av grunnene til at flere kvinner har interesse av studie. 

– Kvinner har en tendens til å tiltrekkes av HR og generelt trivsel i arbeidslivet, sier hun.

Ny vei inn i bedriftene


BI velger nå å satse mer på studier om medmenneskelige relasjoner, enn kun økonomifag. Foto: Marthe Laurendz Jensen 

Presidenten for linjeforeningen organisasjonspsykologi, HR og ledelse på BI, Carl William Benno (23), har i likhet med Olsen valgt å begi seg ut på det nye studieprogrammet “organisasjonspsykologi, HR og ledelse”. Han tror at ved å studere denne formen for psykologi, vil man finne nye veier inn i bedriftene.  

– Ettersom vi er de første som vil bli uteksaminert med denne bachelorgraden blir det veldig spennende å se hvordan jobbmarkedet er, sier han. 

Han sier videre at lærerne ved studie er positive med tanke på videre jobbmuligheter, og at dette nye studieprogrammet trolig bunner i en mangel på slik kompetanse ute i arbeidslivet. 

Første med denne kompetansen

Vi ser på det som noe veldig positivt at vi er først ute med denne bachelorgraden, sier både Olsen og Benno seg enige i.

– Vi tror dette er spennende for bedriftene, sier de, og er overbeviste om at dette er arbeidsformer som aldri vil kunne erstattes av kun teknologi. 

Testkaniner

Selve oppstarten av studiet har forbedringspotensialet, forteller studentene. Til tross for at lærerne ved studie mener at organisasjonspsykologi er et modningsfag, har studentene måtte komme seg gjennom 7 uker med intensivkurs. 

– Vi har virkelig fått føle på det å være testkaniner, sier Olsen. Benno legger til at ting har gått i overkant fort fram under gjennomgangene av pensum.

– Neste år blir det ingen intensivkurs, kan han forsikre. Det er takket være studentens tilbakemeldinger. 

HR er uerstattelig

– HR kommer aldri til å gå av moten, og vil alltid være aktuelt, mener Olsen. Både hun og Benno er fornøyd med å kunne være de første på sitt felt med denne kombinasjonen av kompetanse. De tror BI har gjort et lurt valg med å satse på studier rundt medmenneskelige relasjoner, som aldri vil kunne erstattes av noe annet enn mennesker.  

 

Emneord: