Brasilianske urfolksledere i Norge

En urfolksdelegasjon fra Brasil besøker Norge for å be om hjelp til å stanse avskogingskrisen i Amazonas. Situasjonen i verdens største regnskog er kritisk, og har forverret seg stadig siden Jair Bolsanaro tiltrådte som Brasils president.
Tirsdag, 29 oktober, 2019 - 15:46


Klima- og miljøministeren møter brasilianske urfolksrepresentanter for å diskutere Norges rolle i kampen mot avskogingen i Amazonas. Foto: Rodrigo Freitas

En delegasjon av 8 brasilianske urfolksledere besøkte Norge fra søndag 27. til tirsdag 29. oktober. Målet var å be den norske regjeringen om hjelp til å stanse den intensive huggingen som foregår i Amazonas.  

På ettermiddagen 28. oktober møtte klima- og miljøministeren, Ola Elvestuen, urfolksrepresentantene for å videreføre Norges innsats i å bekjempe avskogingen i Amazonas. 

Norge og Brasil har samarbeidet tett i over ti år om å verne Amazonas-regionen. Samarbeidet er nå i stillstand, ettersom den brasilianske presidenten, Jair Bolsanaro, fører et politikk som aktivt motarbeider innsatser mot avskoging.

– Nå er situasjonen vanskelig. Brasil har brutt en avtale, både med å nedlegge styret i Amazonas-fondet og med å ikke bekjempe avskoging. Men vi har kontakt med Brasil, for å se om det er mulig å komme til enighet for å viderføre samarbeidet, forklarer Elvestuen.

Derfor ser Norge etter lokale aktører som kan spille en aktive rolle i å verne Brasils regnskog. 

Stanset regnskogstøtten til Brasil

– Brasil har brutt avtalen med Norge og Tyskland siden landet har lagt ned styret for Amazonas-fondet og den tekniske komiteen. Det kan de ikke gjøre uten en enighet med Norge og Tyskland, sier Elvestuen til Dagens Næringsliv.

I august 2019 stanset Norge pengebevilgning til Amazonas-fondet. Beslutningen var en respons til Jair Bolsanaros avgjørelse om å avvikle styret for Amazonas-fondet som er ansvarlig for å tildele midler til prosjekter som bidrar til naturvern i den brasilianske regnskogen. 


Norge vil fortsette å innsatsen mot avskoging i Brasil ved å tilby bistand til urfolksorganisasjoner. Foto: Rodrigo Freitas

Norge fortsetter å bevilge midler til aktive programmer, men Brasil kan ikke regne med norske støttemidler til fremtidige prosjekter dersom enighet om styret i Amazonas-fondet ikke nås.

– Programmer som har blitt besluttet fra før av, pågår fortsatt i dag. Men så lenge det ikke er enighet om styret i Amazonas-fondet, er det ingen prosjekter som settes i gang, forklarer Elvestuen. 

Norge holder tilbake 300 milliarder kroner som skulle brukes til å bekjempe avskoging i Brasils regnskog i 2019.

Vil øke bevisstheten

– Dette er mer enn en politisk diskusjon. Dette handler om å øke bevisstheten blant folk. Derfor har vi kontaktet grasrotbevegelser, det europeiske parlamentet, og prøvd å nå samfunnet, domstolene og selskapene. Det må være en felles aksjon, og ikke en individuel handling, sier urfolksaktivisten Célia Xakriabá. 


Urfolksaktivisten, Célia Xakriabá, vil dra oppmerksomheten mot de politiske og miljørelaterte problemene som rammer urfolk i Brasil. Foto: Rodrigo Freitas

Delegasjonen har vært i andre europeiske byer for å debattere med ulike aktører om hvordan også de kan bidra til å stanse avskogingen i Amazonas. 

– Vi søker om støtte fra ulike aktører som kan hjelpe til med å finansiere prosjekter i Brasil. Derfor har vi reist til Roma og München, sier Eliseu Lopes Guarani-Kaiowá.