Fra Venstre: Benedicte Bull, Filipe Julian, Hanna Dencik Petersson, Bengi Usal og Javiér Jiménez. Foto: Rodrigo Freitas

Urfolk og kunst i kampen mot klimakrisen

Oslo World-festivalen bringer sammen aktivister og eksperter for å snakke om rollen både urfolk og kunst spiller i kampen mot miljøproblemene.
Fredag, 1 november, 2019 - 10:56


Deltakerne i det første panelet delte personlige erfaringer om hvordan det er å være urfolk i urbane miljøer. Foto: Rodrigo Freitas

I den 26. utgaven av Oslo World-festivalen var det fokus på urfolk, og rollen de spiller i å skape en bærekraftig fremtid. Den 31. oktober ble Oslo en stor scene for seminarer, debatter og forestillinger som adresserte urfolks plass i en stadig mer globalisert verden.

Én av debattene i opplegget het “Endagered Utopias: Hope on Climate Crisis”. Debatten, som var delt i to paneler, fremmet en samtale om avviken mellom det offentlige ordskiftet og innsatsene som så langt har blitt iverksatt med mål om å verne naturen.

Spørsmål som “Hva må til for å stanse ødeleggelse forarsåket av utvkiling og fremskritt?”, og “Spiller kunst en rolle i å oppnå en bærekraftige utopia?” var sentrale i debattene.  

I panellene satt urfolksaktivister, eksperter og aktører som har aktivt bekjempet for urfolks rettigheter og naturvern. Benedicte Bull, professor SUM- Senter for utvikling og miljø ved UiO, og direktør for Norwegian Latin America Research Network – NorLARNet.

Urfolk i kampen mot miljøproblemene


Fra Venstre: Benedicte Bull, Eva Maria Fjellheim og Thelma Cabrera. Foto: Rodrigo Freitas

I det første panelet satt Thelma Cabrera, aktivist for urfolks rettigheter, og Eva Maria Fjellheim, doktorgradsstipendiat ved senteret for samiske studier ved UiT. 

Deltakerne diskuterte, i det første panelet, rollen urfolk spiller i kampen mot miljøproblemer, og den nåværende situasjon i sør-amerikanske land der urfolkaktivister kjemper for å verne regnskogen. 

– Urfolk er bunnet til et område på en annen måte enn veldig mange andre er. De har hele sin kultur og identitet investert i det miljøet. Derfor har de også mange andre måter å ta være på miljøet, sier Bull. 

Urfolk spiller en viktig rolle i å verne naturen. Derimot er deres felles identitet og områder konstant truet av aktører som forsøker å utnyttet landet, uten å ta hensyn til lokale folk og natur. 

Kun i 2018, dokumenterte Global Witness drapet av 164 miljøaktivister. Dette betyr at hver uke døde om lag 3 mennesker som aktivt kjempet for miljøet. Filipinnene var landet der flest aktivister tapte livet, med 30 dokumenterte drap, etterfulgt av Columbia med 24. I 2018 utgjorde urfolk en fjerdedel av aktivistene som ble drept. 

Kunstens bidrag til en mer bærekraftig verden


Fra Venstre: Benedicte Bull, Filipe Julian, Hanna Dencik Petersson, Bengi Usal og Javiér Jiménez. Foto: Rodrigo Freitas

I det andre panelet satt Javiér Jiménez, direktør for Festival Boreal, Filipe Julian, premierte basilianske musiker og visuell artist, Bengi Usal, musikkentusiast og erfart forretningsman innen musikkbransjen, og Hanna Dencik Petersson, direktør for Oslo arkitekturtriennale.

Paneldeltakerne snakket om kunstens rolle i å inspirere mennesker til å føre til endringer, og hvordan det kan tilpasses til å løse dagens miljøutfordringer.

 

 

 

Emneord: