Elevrådet hjelper til med servering av kongolesisk mat i forkant av OD-dagen. Foto: Hien Phan

Deltar på OD for første gang på åtte år

Lofsrud skole melder seg på OD for første gang siden 2011.
Torsdag, 31 oktober, 2019 - 09:45

Torsdag tar skoleelever ved 516 ulike skoler i hele landet en dag fri for å tjene penger til årets prosjekt i Operasjon Dagsverk (OD). Inntektene går til nødhjelpsorganisasjonen Caritas, som skal støtte ungdommer som jobber med gruvearbeid i østlig DR-Kongo.

På landsbasis er det i år 68 flere påmeldte skoler til OD sammenlignet med i fjor. Mange skoler er med på prosjektet for første gang i år. For Lofsrud skole er det den første gangen de tar del i OD siden 2011.

God forberedelse

Elevrådsleder på Lofsrud skole Hannah Grønfur hjelper til på skolekjøkkenet når det skal serveres kongolesisk mat i forbindelse med OD-dagen. Hun forteller at det er vervet i Elevorganisasjonen som fikk henne til å ville melde skolen på OD.

– Da jeg var på et arrangement i regi av Elevorganisasjonen snakket jeg med lederen om OD sitt arbeid, og skjønte ikke hvorfor skolen ikke allerede var meldt på. Så det var dette som gjør at vi deltar i år, forteller Grønfur.

 Hun sier videre at elevrådet ønsker å vekke fokus og informere elevene om kampanjen i år.

– Vi gjør dette for å skape litt stemning i forkant av OD-dagen. På skolens instagrambruker har vi også lagt ut gåter, spørsmål og premier om OD-dagen, så vi har gjort masse, sier elevrådslederen.

John Ingvald Betsi, inspektør ved Lofsrud skole, forteller at skolen legger opp til at elevrådet skal kunne jobbe godt med forberedelsene.

– Vi lager en plattform som gjør at neste års 10.klasse også jobber godt med forberedelsene for å kunne gjennomføre Operasjon Dagsverk på en optimal måte, sier han.


Hannah Grønfur (15) og Isabella Indrebø (15) er engasjert i OD-prosjektet. Foto: Hien Phan.

Måtte planlegge på kort tid

Forberedelsene til skolens OD-kampanje har startet senere enn vanlig. Elevene har kun hatt to uker til å planlegge og sette seg inn i prosjektet. Til tross for dårlig tid har elevrådet klart å gjennomføre informasjonsarbeidet på den tiden de hadde til rådighet.

– Til internasjonal uke fikk vi delta på trinnmøte for lærerne, og ba de sette av minst én time med hver klasse hvor de skulle sette fokuset på temaet i år og ungdommene i Kongo, forteller hun.

På spørsmålet om hva hun ville gjort om de hadde hatt mer tid, svarer hun:

– Jeg ville planlagt mye mer på forhånd, og planlagt et fullstendig opplegg som varer i fem skoledager. 


Det henger mange OD-plakater rundt omkring skolen. Foto: Hien Phan.

Satser på å inkludere hele skolen

I ungdomsskolens første OD-deltakelse på åtte år skal kun elever i 10.klasse delta og jobbe. Totalt er det nærme 90 elever av skolens over 400 elever som har fått seg jobb til OD-dagen. Grønfur tror at dette har noe med skolens kapasitet å gjøre.

– Skolen hadde ikke kapasitet til å sette i gang et så stort og omfattende prosjekt for så mange elever. Og siden det er veldig få som er vant til dette prosjektet, er det bedre at de som er 15 år deltar, og ikke de som er 12 eller 13 år gamle, sier hun.

Er planen videre å inkludere 8. og 9.trinn i prosjektet?

– Ja, det er i hvert fall målet mitt.

Mye læringsutbytte

Betsi håper at elevene får mye utbytte av å delta på OD sitt prosjekt.

– Jeg håper at de får en breiere forståelse om det å ha engasjement, og at de retter fokus mot internasjonale hendelser som tar utgangspunkt i det vi får bruk for.

Emneord: