Fagutvalg for influensere er klart

I oktober ble Fagutvalget for influensermarkedsføring opprettet, og man kan nå klage inn saker som bryter med retningslinjene som kom i 2018.
Tirsdag, 15 oktober, 2019 - 14:31

Mange influensere har fått kritikk for å reklamere for produkter som øker kroppspress og misnøye blant unge. Nå har Fagutvalget for Influensermarkedsføring trådt i kraft, men avgjørelsene vil ikke bli offentligjort før 1. januar 2020. Dette gir bransjen tid til å justere seg.