Høyskolen Kristiania campus Kvadraturen. Foto: Oda Marie Flatnes

– Høyskolen Kristiania bryter markedsføringsloven

Landets nest største privatskole har krevd inn flere millioner kroner fra studenter uten grunnlag. Studentene har betalt i den tro at et studentmedlemskap er en obligatorisk utgift. Høyskolen Kristiania innrømmer feilen.
Tirsdag, 19 november, 2019 - 10:39

Medlemsskapet i skolens studentorganisasjon, Studentunionen, har i flere år blitt fakturert sammen med studieavgiften i begynnelsen av hvert semester. Dermed har over 8000 elever fått beskjed om å betale medlemskapet som skolen i fakturaen betegner som obligatorisk. Høyskolen Kristiania bekrefter overfor Journalen at medlemskapet er frivillig.

Mener høyskolen bryter loven


Fakturaen studentene har fått tilsendt.

Ifølge jusprofessor Ole-Andreas Rognstad ved UiO er det å kalle et frivillig medlemsskap for obligatorisk i strid med markedsføringsloven §11, som slår fast at “I næringsvirksomhet er det er forbudt å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale.”

– Hvis medlemskapet er frivillig, og de sender ut faktura med påskrift om at det er obligatorisk, har de ikke avtalegrunnlag for det, såvidt jeg kan skjønne. Jeg mener at dette rammes av nevnte bestemmelse, skriver Rognstad til Journalen.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Høyskolen Kristiania, Stein-Oddvar Evensen, innrømmer at 8033 studenter ved høyskolens avdelinger i Oslo og Bergen har fått tilsendt faktura hvor medlemsavgiften er oppgitt som obligatorisk. 

Etter at Journalen stilte spørsmål ved praksisen, sier han at teksten på fakturaen der medlemskapet står som obligatorisk vil bli fjernet for fremtiden. 

– Hvorfor har dere kalt dette frivillige medlemskapet for obligatorisk? 

– Det er en feil, det skal bort. Det må fremkomme tydeligere at det er frivillig, sier han.

Evensen legger til at medlemskapet er nødvendig for at studentene skal kunne ta del i velferdstilbudene og organisasjonene som Studentunionen tilbyr, og at det er derfor medlemskapet er fakturert sammen med studieavgiften.

Studentunionen kan ha fått inntekter på rundt 2 millioner kroner i semesteret dersom alle 8033 heltidsstudentene i Oslo og Bergen har betalt. Det står ingen steder i hverken kontrakten eller på fakturaen at medlemskapet er valgfritt å betale. Studentunionen budsjetterer med rundt 1 million kroner hvert semester i inntekter fra semesteravgiften studentene betaler.

Studentene føler de får lite igjen for pengene.

Ville ikke betalt 


Marthe Groven, student ved Høyskolen Kristiania. Foto: Oda Marie Flatnes

Studenter Journalen møter på campus Kvadraturen i Oslo sentrum forteller til Journalen at de ikke var klar over at medlemsavgiften var valgfri. De har alle betalt den siden den var beskrevet som obligatorisk på fakturaen. 

Hva synes dere om at medlemskapet i studentunionen har blitt beskrevet som obligatorisk når det ikke er det?

– Jeg benytter meg ikke av tilbudene til Studentunionen, så da ville jeg ikke betalt, sier student Marthe Groven.

– Jeg så at den sto på fakturaen så jeg leste meg litt opp på det, sier student Hilde Kaasa.

– Jeg har ikke bruk for et sånt tilbud og ville ikke betalt dersom jeg visste at det var valgfritt. Det er vel strengt tatt ulovlig å kalle et medlemskap som er valgfritt for obligatorisk.

Journalen har snakket med flere studenter som ønsker å være anonyme. En av dem forteller at da de stilte spørsmål om medlemskapet måtte betales, fikk de beskjed om at de vil motta purringer dersom de ikke betaler.