Fra venstre: Kirsten B.Holven (56) og Linn Øyri (29) jobber med et forskningsprosjekt der de ser på kolesterolnivået til spedbarn. Foto: Marie Karlsen

Vil at man skal måle kolesterolnivå tidlig i livet

På Domus Medica på Gaustad ser forskningsteamet til Kirsten B. Holven på kolesterolnivå hos spedbarn. Teamet har funnet at det er stor variasjon i kolesterolnivå hos spedbarn.
Onsdag, 16 oktober, 2019 - 12:06

Kirsten B. Holven er prosjektleder for et team som forsker på kolesterolnivået hos spedbarn. Studiet ble gjennomført sammen med en nasjonal kostundersøkelse ved navn “sped-kost”.

Forskningsprosjektet er todelt. Først gjennomførte de et pilotstudie der foreldre skulle fylle ut spørreskjemaer om kostholdet til barnet deres, og deretter ble foreldrene spurt om de ville måle kolesterolnivået til barna. Videre gjennomførte de et hovestudie der de undersøkte kolesterolnivået til et større antall spedbarn. 


En del av sped-kolesterol-forskningen er å se på blodprøver av mødre og deres barn. Foto: Marie Karlsen 

Ulike utgangspunkter 

I pilotstudiet målte de kolesterolnivået til 143 spedbarn og deres mødre. Resultatene av pilotstudiet viser at det er store variasjoner i kolesterolnivået til de barna som har blitt testet. 

 –  Det nye er at det allerede hos spedbarn finnes en stor variasjon i kolesterolnivået, sier Kirsten B. Holven, professor i klinisk ernæring.

Hun synes det er spennende, fordi det som er avgjørende for risikoen for sykdom er den totale belastningen man utsettes for gjennom hele livet. Dersom man har et lavt nivå av kolesterol, vil man ha lavere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer senere i livet, fortsetter hun.

 – Om man har høyt kolesterol, vil man ha høyere risiko, legger hun til.

Holven sammenligner dette med et målebeger som fylles opp. Man kan tenke seg at dersom man har høyere kolesterol som spedbarn, vil man starte med et målebeger som er litt fullere. 

Videre forteller Holven at man tradisjonelt sett har vært opptatt av å se på kolesterolnivået hos voksne. Hun mener at det også hadde vært lurt å se på faktorer i barneårene, som kan ha betydning for risiko senere i livet. Nettopp dette er formålet med forskningsprosjektet de har satt i gang. 

Forskeren understreker likevel at man ikke skal begynne å måle kolesterolnivåer hos spedbarn generelt, men at det er spennende å se på resultatene, da de kan hjelpe oss med å forstå de grunnleggende risikofaktorene og hvilken betydning disse har for risiko for hjerte- og karsykdommer senere i livet.

Vil at man skal sjekke seg tidligere

Holven mener det er viktig å måle kolesterolnivå tidlig i livet. 

 – Mange måler kolesterolnivå for første gang når de er 40 år, sier Holven. Hun mener det er synd fordi da har man mistet muligheten til å gjøre endringer på et tidligere tidspunkt, og da har også målebegeret fått fylle seg. Videre sier hun at alle burde få muligheten til å påvirke sin risiko og ta sunnere valg tidligere.

Prosjektleder Holven sier også at man dessverre ikke kan merke at man har for høyt kolesterol, og at alle derfor burde måle seg en gang tidlig i livet. 

 – For mange er det første symptomet gjerne et hjerteinfarkt, sier Linn Øyri (29), stipendiat i prosjektet og klinisk ernæringsfysiolog. 

Derfor mener Holven og Øyri at man skal sjekke seg tidligere, slik at man kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. 

Viktig å ta de gode valgene tidlig i livet

Holven og Øyri er begge enige i at det er viktig å ta de gode valgene tidlig i livet. Dette vil si å velge et godt kosthold. 

 – Det kan for eksempel hjelpe å spise umettet fett, sier Linn Øyri. 

Holven fortsetter med å si at å fokusere på riktig kosthold tidlig i livet kun er positivt. Hun mener at barn har færre preferanser når de er så unge.

 – De bryr seg ikke om at det er olje i potetmosen istedenfor smør. 

Holven avslutter med å si at de vet at gode vaner etablert i barndommen ofte opprettholdes. Hvis man er vant til å drikke skummet melk, begynner man ikke med helmelk som 18-åring. 

 

Emneord: