Alle parkeringsplassene i Colbjørnsens gate mellom Niels Juels Gate og Skovveien på Frogner forsvinner i løpet av 2020. Foto: Kristin Sverre Østensvik

Butikkeier reagerer på sykkelveier

50 parkeringsplasser i Colbjørnsens gate blir til sykkelfelt i løpet av 2020. Næringsdrivende frykter at det vil føre til færre kunder.
Mandag, 4 november, 2019 - 13:59

Bystyret i Oslo har besluttet at det i løpet av 2020 skal lages sykkelfelt på begge sider av Colbjørnsens gate mellom Niels Juels gate og Skovveien, og i vestgående retning mellom Inkognitogata og Parkveien. 

Byrute 5

- er betegnelsen på åtte nye sykkeltraseer innenfor Ring 3.

- skal stå klare innen slutten av 2020.

- er Oslo kommunes viktigste sykkelsatsing.

Kilde: Oslo kommune

Alle parkeringsplassene forsvinner mellom Niels Juels gate og Parkveien for å gjøre plass til sykkelfeltet, og for å gjøre fremkommeligheten bedre for syklende og gående, skriver Oslo kommune på sine nettsider. Mange parkeringsplasser forsvinner også nærmere Parkveien og i Gyldenløvsgate. I sistnevnte gate har forslaget møtt sterk motstand.

En del av byrute 5

Traseen i dette området er en del av en 6,9 km lang øst-vest forbindelse for sykkel mellom Galgeberg, sentrum og Frogner, og skal gjøre det enklere å sykle mellom Ring 2 og Rådhusplassen. Prosjektet kalles byrute 5 og er en del av åtte byruter som til sammen utgjør Oslo kommunes viktigste sykkelsatsing. Byruten skal stå ferdig mot slutten av 2020, ifølge Bymiljøetaten.


Her blir det dobbelt sykkelfelt. Foto: Kristin Sverre Østensvik. 

Lite gjennomtenkt

Eva Lie Design er en av syv næringsvirksomheter som holder til i den delen av Colbjørnsens gate hvor alle parkeringsplassene forsvinner.

– Det er flott med sykkelveier, med det er lite gjennomtenkt at de fjerner parkering på begge sider av veien når det er så mange næringslokaler bare på denne korte strekningen, sier butikkinnehaver Eva Lie.


Butikkeier Eva Lie har klaget til Bymiljøetaten, men til ingen nytte. Foto: Kristin Sverre Østensvik.


Varelevering blir vanskeligere når parkeringsplassene forsvinner. Foto: Kristin Sverre Østensvik.

Frykter færre kunder 

Lie og andre butikkeiere i området frykter at de vil miste kunder ved at parkeringsplassene forsvinner;

– Vi selger festdrakter, så nesten alle kundene våre kommer langveis fra og mange reiser med fly eller bil. Produktene våre er ganske volumiøse, og det kan bli problematisk for kundene våre og hente ting, spesielt om vinteren. Kundeparkeringen har allerede blitt redusert til fordel for beboerparkering, og dette synes vi er frustrerende. For ikke å snakke om varelevering, som kan bli ganske problematisk, sier Lie.  

Klaging er bortkastet

Bymiljøetaten åpnet for uttalelser og spørsmål i forbindelse med byggeplanene, og har fått inn 34 høringsuttalelser fra tre offentlige organer, fire næringsdrivende, to sameier og 25 privatpersoner i området, ifølge Monica Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten.

– Uttalelsene er av forskjelling karakter. Noen beboere er misfornøyde med tiltaket fordi parkeringsplassene blir borte. Andre næringsdrivende er i utgangspunktet positive til forbedret fremkommelighet, men er bekymret for at vareleveringsplassene blir flyttet og at parkeringsplassene forsvinner, sier Olsen. 

Eva Lie er en av de som har klaget, men føler det er til liten nytte;

– Jeg vet det er bortkastet, for det er allerede bevilget penger og det er beslutttet at de skal bygge. Så jeg vet egentlig ikke hvorfor de spør oss, sier Lie.