Fagerborghjemmet er det første sykehjemmet i Oslo som følger Lottemodellen. Foto: Marlene Lundberg Holm

Økning i sykefravær

Helse- og sosialsektoren har høyest sykefravær i Oslo. Likevel er fraværet markant lavere på enkelte av institusjonene.
Mandag, 14 oktober, 2019 - 15:59

Ansatte innen helse- og sosialtjenester har det høyeste legemeldte sykefraværet i andre kvartal av 2019. Sykefraværet ligger på 6,1 prosent, i følge tall fra NAV. 

Fraværet på hvert enkelt sykehjem i Oslo varierer sterkt. I følge SSB har kommunale sykehjem en tendends til å ha høyere sykefravær enn private sykehjem. I 2018 var det 4 179 sykehjemsplasser i Oslo. Over halvparten av disse tilhørte private sykehjem. 

Fokus på tilrettelegging og teknologi

Line Orlund, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Oslo, påpeker at det kan være mange grunner til høyt sykefravær hos sykehjem.


Line Orlund: – Det er viktig å investere i teknologi, og gi sykepleierne god opplæring i det.

Foto: privat

– Høyt sykefravær kan skyldes alt fra dårlig bemanning, kompetanse og alder hos de ansatte. Gamle og nedslitte fasiliteter med lite tilrettelegging av heiser og utstyr kan også innvirke. I tillegg må de ansatte få mulighet til å ta de pausene de trenger under arbeidsdagen, sier Orlund. 

Orlund hevder at ledelsen på sykehjemmene har stor betydning for fraværsprosenten blant de ansatte. 

– Å ha en ledelse som har kapasitet til å følge opp og gjøre tilpasninger for de ansatte er viktig. Ledelsen må sørge for at de ansatte selv opplever at de klarer å gjøre en ordentlig jobb, hevder hun.

Orlund mener at fremtidens sykehjem i større grad må ta i bruk teknologi.

– Man kan senke presset for sykepleiere ved å ta i bruk teknologi på arbeidsplassen. Det er allerede stor sykepleiermangel i Norge, og det er derfor viktig at arbeidsplassen deres blir tilrettelagt, fastslår hun.

Et hjem for de eldre

Journalen har vært på besøk hos Fagerborghjemmet på Bydel Frogner i Oslo. Sykehjemmet eies av Unicare, et privat helseforetak, som også drifter seks andre sykehjem i Oslo. 

I første halvdel av 2018 målte Fagerborghjemmet sykefravær på 4,1 prosent, markant lavere enn gjennomsnittet i Oslo, ifølge Dagbladet. Sykehjemmet får gode resultater på påørende- og beboerundersøkelsen som blir gjennomført årlig. 

Fagerborghjemmet drives i tråd med Lottemodellen, inspirert av sykehjemmet Lotte i København. Denne modellen skal dyrke livsglede og selvbestemmelse, og skape et hjemlig bosted for de eldre. 


Om sommeren blir hagen på Fagerborg brukt til grilling og uteservering. Foto: Marlene Lundberg Holm

Sykehjemmet rommer 58 faste beboere og 14 øvrige dagssenterplasser. Beboerne har hver sin faste tjeneansvarlige sykepleier og primærkontakt. Fagerborg har også ukentlige kulturinnslag. 

Bedre oppfølging

May Liss Waage, midlertidig avdelingsleder på Fagerborghjemmet, mener at man har større mulighet for oppfølging av de ansatte på private sykehjem. 


May Liss Waage: – Det er viktig med tett oppfølging fra dag én. Foto: Marlene Lundberg Holm

– Det er kortere tjenestevei dersom noe skulle oppstå. Saker får oppfølging av de som jobber nærmest, ikke av et personalkontor, hevder Waage.

Unicare tok over driften av Fagerborghjemmet i 2015. Waage påstår at ledelsen har hatt enda tettere oppfølging av de ansatte i etterkant.

– Ledelsen fulgte opp ansatte da Fagerborg var driftet av Oslo Kommune, men jeg har inntrykk av at det er enda tettere oppfølging nå. Lederguppen stiller i større grad opp med råd og hjelp til ansatte som trenger det, sier Waage. 

Waage poengterer at Unicare ofte leier inn vikarer ved fravær. 

– Da Fagerborg var kommunalt drevet, ble det sjelden leid inn vikarer ved fravær. Når fraværet foregikk over en lang periode, medførte det stor slitasje på de ansatte. Nå som Unicare leier inn vikarer ved fravær, unngår vi slik slitasje, sier May Liss Waage.

Waage er likevel tydelig på at innleiing av vikarer ikke er gunstig for Fagerborghjemmet.

– Ved høyt sykefravær blir det vikarer som ikke kjenner beboerne på samme måte som faste ansatte. Det påvirker kvaliteten på tjenesten og oppfølgingen blir dårligere, utdyper Waage.  

Journalen fikk ingen uttalelser fra kommunale sykehjem om saken.