Vega Scene har BREEAM-NOR sertifisering, som gjelder for nybygg i Norge med bærekraftig design og bygningsprosess. Foto: Marlene Lundberg Holm

Første blågrønne tak i Norge

Oslo by's arkitekturpris 2019 blir utdelt torsdag, 17. oktober. Vega Scene er én av tre finalister som konkurrerer om den gjeve prisen.
Onsdag, 16 oktober, 2019 - 12:29

Oslo by’s arkitekturpris hyller fremragende og nyskapende arkitektur, og legger vekt på at nye bygg eller anlegg skal være tilskudd til Oslo by og dens utvikling. Prisen krever høy kvalitet på både konsept og gjennomføring av arkitekturen. 

Prisen ble delt ut for første gang i 2002.

Bærekraftig tak

Vega Scene er et kultursenter i hjertet av Oslo sentrum. Bygget rommer tre kinosaler og én teaterscene. 

Taket på Vega Scene er det første blågrønne taket i Norge. Slike tak skal sikre overvannshåndtering, samtidig som de fremmer et grønt miljø.

Arter fra indre Oslofjorden er plantet på taket, i et forsøk på å gjenskape lokal natur. Taket tar sikte på å lagre overvannet fra nedbør i inntil 24 timer, og deretter lede det gradvis ut i Akerselva. Dermed kan taket avlede oversvømmelser og flomskader.


Plantene på taket av Vega Scene skal tåle et tøft klima gjennom vinteren. Foto: Marlene Lundberg Holm

 

Godt tilskudd til Oslo by

Rune Skeie, landskapsarkitekt i Asplan Viak og prosjektansvarlig for taket på Vega Scene, mener ett slikt tak er et godt tilskudd til byen.

– Det er et prosjekt som gir mye tilbake til byen, og svarer på flere av våre tids største utfordringer, sier Skeie. 

Blågrønne tak kan også bidra til å imøtegå utfordinger knyttet til klima- og miljøendringer.

Spesielt i urbane miljø, som i Oslo sentrum, kan man oppleve problemer med overvannshåndtering. Nedbørsvann har færre arealer å trenge ned i, og et blågrønt tak kan avlaste avløpsnettet i byen. 

Ivaretar biologisk mangfold

I tillegg kan blågrønne tak bidra med å ivareta biologisk mangfold fra området. Taket styrker det lokale økosystemet ved å fungere som en biotop for stedegne arter. En biotop er et geografisk område med karakteristisk organisk miljø. 

Taket på Vega Scene ivaretar biologisk mangfold ved å plante lokale arter fra Oslofjorden.

– Vi ønsket å opprette et område med stedegne arter i Oslo-området. Vi samlet inn lokale frø og plantet dem i en unik jordblanding, forteller Rune Skeie.

Landbruket er også en faktor

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), hyller taket på Vega Scene for godene det gir landbruket.


Olaug Bollestad (KrF) oppmuntrer til mer natur i byene. Foto: Torbjørn Tandberg

– Slike tiltak for økt naturmangfold i byene er viktig for det urbane landbruket, forteller Bollestad i en uttalelse på regjeringens nettside.

– Blomstrende tak gir mat til insekter, som trengs for å pollinere frukt og bær, erter og bønner. Andre europeiske land har hatt suksess med å bygge tak med biologisk mangfold. I Norge er takflatene i byene lite utnyttet. Vega Scene er et interessant eksempel på å lage mer natur i byene, forsetter Bollestad. 

Grønne tak på høring i Oslo kommune

Fra november 2018 til januar 2019 var Oslo kommunes forslag til strategi for grønne tak og fasader i Oslo på høring. Forslaget fremstilte en ambisjon om å benytte flere av Oslos tak til å etablere vegetasjon. 

Det gjenstår å se hvordan den endelige forskriften om grønne tak og fasader blir.

Rune Skeie gir uttrykk for at det kan forventes flere grønne tak i Oslo fremover.

– Det planlegges mange tak av den karakteren. Taket på Vega Scene er ett av av veldig mange prosjekter jeg er en del av, sier Skeie.