Anja Carr med en av sine skulpturer, egenproduserte kostymer til performance og fotografier på sitt atelier. Foto: Privat

Mer penger til kunstnerstipend

Statsbudsjettet for 2020 foreslår en økning på 22 millioner til Statens kunstnerstipend
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 09:49

Kulturbudsjettet vil ha 32 nye arbeidsstipend og fem nye langvarige stipend i tillegg til en økning på stipendstørrelsen med 3,2%. Totalt utgjør dette en økning i stipendordningen på nærmere 22 millioner kroner. 

– Økningen er ikke bare viktig for den enkelte kunsnterskap og kunsten i seg selv, men for det offentlige ytringsmangfoldet og publikums tilgang på et godt utvalg av kunstopplevelser over hele landet, sier Trude Gomnæs Ugelstad, leder for utvalget for Statens kunsterstipend, i en pressemelding fra kulturrådet.

 

Viktig for kunstnerne 

Billedkunstner Anja Carr syns det er bra og nødvendig at antallet stipender økes. 

– Det er kun 11% av kunstnerne som får tildelt stipend og det utdannes mange flere billedkunstnere i Norge nå enn for bare noen år siden på de statlig finansierte institusjonene, som har fått enorme summer til nye bygg og ombygginger de siste årene. Praktbyggene er fine å se på, men står ofte i kontrast til nyutdannede kunstneres daglige arbeidssituasjon.

– Kunstnere skaper opplevelser, verdier og arbeidsplasser for veldig mange andre gjennom sitt virke; Nasjonalmuseets totale bevilgning for neste år er f.eks. 790 millioner, mens 6 millioner går til kunstnere i form av utstillingshonorarer fra offentlig finansierte visningssteder, noe som ikke har økt siden 2016 og tilsvarer kun 2,3% av den samlede institusjonsøkonomien. Hvis kunstnerne også skulle fått normalt betalt for det arbeidet de gjør, mangler det rundt 90 millioner.

 

Essensielt med stipendet som base 

Carr mottar selv 2-årig kunstnerstipend og forteller at selv om man stiller ut på store institusjoner får man stort sett bare en symbolsk betaling i forhold til alt arbeidet som ligger bak, og at det er essesielt å ha stipendet som base. 

Anja Carr

- Norsk billedkunstner oppvokst i Bergen, bosatt i Oslo. 

- Utdannet ved Kunstakademiene i Bergen, Berlin og Oslo.

- Aktuell med performance i Oslo 26.oktober, samt separatutstilling i Los Angeles i desember med nye ver: en installasjon og en fotoserie. I tillegg til et samarbeidsprosjekt med dansegruppen De Naive, en gruppeutstilling i Moskva og en separatutstilling på BergenKjøtt vol. 2 til våren.

– Stipendet tilsvarer en gjennomsnittlig 50% stilling i Norge og betyr at jeg kan utøve yrket mitt og bruke den 7-årige kunstutdannelsen min. På de private galleriene er man avhengig av salg for å få betalt og i lille Norge er det ikke så mange som kjøper kunst. Selv om stipendene ikke kan tas for gitt i fremtiden og man stadig må kjempe for å bevare dem, føler jeg meg heldig i forhold til kollegaer i mange andre land.

En stipendhjemmel utgjør i dag 268 222 kroner per år, noe som foreslås økt til 276 805 kroner fra 2020. Det vil si en økning på 8583 kroner i året.