Lokal ungdom har vært med å lage veggmaleriet hos Ung Arena Sør. De er også med og bestemmer hva som skal skje av aktiviteter og program. Foto: Martha Monasdatter Lynne

Mer penger til Ung Arena

Byrådet i Oslo utvider gratis samtaletilbud. Målet er at alle unge skal få tilgang på Ung Arena.
Tirsdag, 15 oktober, 2019 - 09:57

Ung Arena gir ungdom praktisk hjelp og noen å snakke med. Tilbudet er en blanding av møteplass, helsetjeneste og aktivitetssenter. Så langt finnes det tre steder i Oslo, både i sentrum, vest og i sør. Det samme tilbudet skal også etableres i Groruddalen, i følge byrådets budsjett for neste år. Budsjettet skal vedtas i slutten av året. 

Thea Kongsrud Skard jobber som prosjektleder ved Ung Arena Sør, i bydel Søndre Nordstrand. Hun er positiv til byrådets planer om å utvide. 

– Det er jo veldig fint at det blir lagt merke til, og at det er noe man vil satse på. Tanken er vel at alle unge i Oslo skal ha et tilbud som Ung Arena. Jeg tror jo det er et stort behov. Det er mange som sliter med psykisk helse, sier hun. 

Høy grad av medvirkning

Ung Arena:

Lavterskeltilbud til unge mellom 12-25 år.

Byrådet vurderer å utvide tilbudet til hele Oslo. Flere lignende tilbud er også under etablering andre steder i landet - inspirert av Ung Arena-modellen.

Gir ungdom enkel tilgang på fagpersoner og erfaringskonsulenter de kan prate med. 

Tilbyr en-til-en samtaler - ofte om psykiske helseutfordringer og/eller andre tema målgruppen er opptatt av og ønsker hjelp til å håndtere.

Fungerer som veiveiser til andre aktuelle tjenester der ungdommen bor.

Henviser til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) hvis unge har behov for mer omfattende psykiatrisk helsehjelp.  

Arrangerer aktiviteter og temakvelder for ungdom. 

Ungdom er med å utforme tilbudet blant annet gjennom et ungdomspanel.

Samarbeider med andre tjenester - NAV, helsestasjonen for ungdom og skolehelsetjenesten. 

Kilde: Oslo kommune, Ung Arena 

Skard forteller at Ung Arena Sør har opplevd stor interesse etter oppstarten i 2018. 

– Vi er et litt nytt og annerledes tilbud som tilpasser oss ungdommene, vi kan møte dem ute eller de kan komme hit på besøk. Ungdommene er også med på å bestemme hva vi skal ha av aktiviteter og opplegg. Det er mye fokus på medvirkning, at tjenesten er utformet med utgangspunkt i de som bruker den, sier hun. 

De ansatte består av unge erfaringskonsulenter, i tillegg til en psykolog og en sosionom. Erfaringskonsulentene er unge mennesker som har nær tilknytning til ungdomslivet og kulturen. Ungdommene får tilbud om en-til-en samtaler. 

– Vi kan henvise videre for de som trenger det, ha uformelle samtaler eller de kan komme og bare være her, fortsetter hun. 

Ser hele mennesket

Erfaringskonsulent Rahma Yusuf (29 år) merker nytten av å være i nær alder med ungdommene hun skal hjelpe. 

– Vi har litt kjennskap til det som foregår. Det gjør at vi kan møte hverandre på et medmenneskelig nivå, og bruke erfaringskompetansen i stor grad. For det er mye som kan komme fram i det dagligdagse, de uformelle arenaene, forteller hun. 

Rahma Yusuf tror måten Ung Arena jobber på er grunnen til at de lykkes. 

– Det at det er lavterskel og fleksibelt er to viktige faktorer. Det handler om hvordan man møter ungdommen. Vi er opptatt av å se hele mennesket, sier Rahma Yusuf.