Illustrasjonsbilde av medikamenter, Foto: jc-jrp, CC BY-ND 2.0 Flickr

Gir millioner til heroinassistert behandling

Statsbudsjettet for 2020 gir flere millioner til legemiddelassistert behandling med heroin.
Tirsdag, 15 oktober, 2019 - 11:49

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å gi  13,1 millioner kroner til å gjennomføre et forsøk med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen. 300 ruspasienter vil få tilbudet om gratis medisinsk heroin i prosjektet.

– Heroinmisbrukerne på rehabilitering vil få flytende metadon eller subutex invidor tabletter for å trappe ned på misbruken, forteller farmasøyt Mounia Azzouz.

– Hvor sterk dosen er havhenger av hvor lenge de har vært avhengig av stoffet, tilføyer hun.


Mounia Azzouz jobber som farmasøyt ved Vitus Apotek, her hjelper hun blant annet til med legemiddelassisert behandling. Foto: Nora Pedersen Fosdahl

En varighet på fem år

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) foreslår å etablere et forsøk i Oslo med opptil 200 pasienter fordelt på to klinikker. I følge en rapport fra helsedirektoratet skal det foreslåtte prosjektet ha en samlet varighet på fem år. Det første året skal være et oppstarts- og opptrappingsår, deretter blir det tre år med ordinær drift.

LAR

LAR er forkortelse for legemiddelassistert behandling.

LAR - programmet i Norge skal gi personer med opiodidavhengighet en mulighet til å redusere de negative helsemessige konsekvensene som følge av misbruket.

Programmet skal også hjelpe til med de sosiale utfordringene som oppstår. 

Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Det siste året skal det avgjøres om pasienten skal fortsette heroinassistert behandling, eller behandlinger med lavere intensitet.

Heroinassistert behandling (HAB) representerer en behandling med høy intensitet. Det betyr at behandlingen i hovedsak kun er egnet for dem som ikke har oppnådd god nok effekt med mindre intensive alternativer i følge rapporten.

Utvidelse av LAR-programmet

Azzouz, som jobber på Vitus Apotek, forklarer at de aller fleste rusmisbrukerne henter legemidlene på apotekene.

– Før kunne de hente midlene på LAR, nå kommer de fleste hit til apotekene for å hente dosen sin.

– Noen  må sitte her, så vi ser at de får dosen sin. Noen kommer hver dag, andre annenhver dag. Det er også noen som kommer hit for å hente tabletter for to uker omgangen, avslutter hun.

Emneord: