Naturvernstudentene på UiO og Grønne studenter skal streike for klimaet hver uke frem til jul. Foto: Linea C. Søgaard
Klimastreik

Klimaaktivistene som møter opp hver uke

Det nye statsbudsjettet overbeviser ikke klimaaktivistene. Streikene hver fredag vil fortsette.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 15:57


Aurora Kobernus, leder for Naturvernstudentene på UiO og Vemund Haugevik Jernsletten, styremedlem for Grønn ungdom. Foto: Linea C. Søgaard 

På mandag ble forslaget til statsbudsjettet for 2020 presentert. I følge budsjettet vil ikke regjeringens mål om 40% kutt i klimagassutslipp innen 2030 være innen rekkevidde. Organisasjonen Fremtiden i våre hender postet et innlegg på Instagram der det står: “Med regjeringens budsjettforslag klarer vi bare å kutte 12% av klimautslippene innen 2030”

– Dette er et enormt skritt bakover. Politekerne dytter klimaansvaret over på de kommende generasjonene, sier Aurora Kobernes, leder for Naturvernstudentene på Universitetet i Oslo. 


Barn og foreldre utenfor Oslo reiser til Stortinget for å delta på skolestreiken. Foto: Linea C. Søgaard 

Unge med stemme 

Selv om de unge klimaaktivistene ikke er fornøyd med statsbudsjettet for det kommende året, streiker likevel rundt 20 ungdommer for klimaet hver eneste uke. 

– Den eneste responsen vi ikke får er den vi vil ha. Vi vil ha handling nå. Derfor er det viktig at vi gjør noe, utrykker Kobernus. 

Ikke bare medlemmer i Naturvernstudentene på UiO og Grønne studenter skolestreiker for klimaet. Også barneskoleelever møter opp for å vise sin støtte. 

– Vi arrangerer streik slik at unge uten stemmerett likevel kan utrykke seg, sier Kobernus.  

Erklært klimakrise 

Aurora Kobernus og Vemund Haugevik Jernsletten, styremedlem for Grønne studenter, er enige om at unge har makt, og at de handlingene de gjør betyr noe. 

– Oslo har nylig erklært klimakrise, så det betyrforhåpentligvis at politikerne begynner å ta klimaet seriøst og handle etter det, hevder Kobernus. 


Klimaaktivistene bruker bannere og andre rekvisitter, som denne fisken pakket inn i plast, for at andre skal forstå hva streiken handler om. Foto: Linea C. Søgaard  

Videre sier Kobernus at målet med streikene er å få politikerne til å slutte å prioritere det som skader fremtiden vår. Hun ønsker heller at Norge skal satse på bærekraftige midler.

Kobernus mener norske ungdommer ikke bryr seg mindre om miljøet enn unge i andre land, til tross for at Norge er et oljeproduserende land. Hun sier at Naturvernstudentene på UiO for eksempel er opptatt av å ikke ødelegge sårbare økosystemer med oljeborring i Nord. 

Klimaaktivistene lover fortsatt videre streik.