SIKKER PLASSERING: De forskjellige instrumentene er montert på et stillas som ikke er åpent for forbipasserende. Foto: Giulia Troisi

Ny målestasjon for forurensing ved Pilestredet 46

Norsk Institutt for luftforskning har installert instrumenter som skal analysere fyltmønstre og forurensning i Pilestredet.
Mandag, 28 oktober, 2019 - 16:26

– Vi har valgt stedet på grunn av vindretning og bygningens struktur, som skaper en slags urban “canyon”, sier seniorforkser Massimo Cassiani.

Sammen med sine kolleger har han jobbet siden torsdag med plasseringen av instrumentene. De skal forsette med noe testing og plassering av andre apparater, og skal avslutte prosjektet den 12. november.

Norsk Institutt for luftforskning 

NILU er et forskningsinstitutt med høy faglig kvalitet og relevant kompetanse på kjerneområdene atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.

– Målet med stasjonene er å analysere luftstrømmingsmønstre og forurensingsnivåer i gater. Det er der vi vanligvis finner de høyeste forurensingsnivåene i en by. Dette skyldes bygningene, som begrenser fortynningen av avgass fra bilene og transport fra gaten, forteller Cassiani.

Forurensingsnivåer i en gate bestemmes av utslippene og fortynning. Utslippene avhenger av trafikknivå, type og alder på kjøretøyene som kjører der. Fortynning styres av meteorologi som vindhastighet og retning.

Data blir tilgjengelig

Data fra den midlertidige stasjonen i Pilestredet blir ikke tilgjengelig på nett i sanntid. Dataene vil bli behandlet og publisert senere, og skal brukes til forståelse og modellvalidering.

Det er bare instrumenter som står i de faste målestasjonene som registreres 24 timer i døgnet hele året. Dataene fra disse kan sjekkes på http://www.luftkvalitet.info.


3D -LYDANEMOMETER: Apparatet måler parametere for vind og er bedre synlig fra P46s kontorer i tredje/fjerde etasje. Foto: Giulia Troisi

Nettsidens informasjon er spesielt viktig for de som lever med sykdommer som kan forverres av høy luftforurensning, for eksempel luftveis-, hjerte- og karsykdommer.

Om luftkvalitet

Ifølge NILUs nettside, er måling og overvåkning av luftkvaliteten i byer og tettsteder nødvendig for å etterleve krav i nasjonale og internasjonale regelverk, og er også et solid fundament for forskning på luftkvalitet.

NILUs infrastruktur og høye kompetanse benyttes blant annet til å gi råd til lokale og nasjonale myndigheter i spørsmål som er relevante for utforming av tiltak og regelverk for å oppnå bedre luftkvalitet.