Ny møteplass for barn og unge på Holmlia

I løpet av vinteren åpnes et nytt aktivitet- og kulturhus på Holmlia. Prosjektet er et samarbeid mellom Forandringshuset Norge, Unge Holmlianere og Kirkens Bymisjon.
Mandag, 14 oktober, 2019 - 17:42

Etter et velykket prosjekt fra Forandrigshuset på Grønland, får Oslo et nytt hus i bydelen Søndre Nordstrand. Unge Holmlianere, Forandringshuet Norge og Kirkens Bymisjon samarbeider og står bak dette prosjektet. 

– Ideen startet med folkemøtet i april 2018. Rundt 70 ungdom møtte opp og uttrykte et behov for en møteplass, og Unge Holmlianere tok det videre ved å blant annet å møte Forandringshuset. Vi snakket sammen og ble veldig fort enige om at vi må få til noe sammen, sier Celestyna Hamad, konseptutvikler på Forandringshuset Holmlia.


Infomøtet skulle få foreldre og de voksne involvert i det nye prosjektet. Fv. Ingrid Elise Sigmundstad, Celestyna Hamad, Linn Evensen og Dara Goldar. Foto: Aleksandra Pestka

Målet til kultur- og aktivitetshuset er å skape en trygg og åpen møtesplass, der barn og unge kan være seg selv og utvikle seg til å bli bedre mennesker. Et sted der unge menneskers mål og drømmer blir tatt på alvor, som gjør det mulig for dem å forandre noe i deres og andres liv. 

Involverer de voksne

På mandag ble det holdt et infomøte for foreldre og andre voksne angående det nye forandringhuset på Deichman Holmlia. Møtet handlet om hvordan de tre partene hadde samarbeidet fram til nå, hva de fokuserer på og hva som blir målet til Forandrigshuset i bydelen. I tillegg kunne de voksne komme med innspill og forslag. Det var blant annet foreldre og familie til barn og unge på Holmlia som delte sine meninger om hva som manglet av tilbud i bydelen, og hva de trengte mer av.


Mange voksne deltok på møtet og kom med forslag til forskjellige fritidsaktiviter for det nye Forandringshuset. Foto: Aleksandra Pestka

Hamad sier, Forandringshuset Holmlia er et intiativ fra lokal befolkningen, og det er unge folk på Holmlia, i Unge Holmlianere, som tok intiativ til samarbeidet. Likevel mener hun det er veldig viktig at foreldre involveres i denne møte plassen. 

– Vi vil at foreldre skal være involvert og føle seg trygge på at de vet hva Forandringshuset er, og hvor ungdommen deres går, legger hun til.

Fem verdier

Åpen, modig, utviklende, rettferdig og trygg er de fem hovedverdiene Forandringshuset fokuserer på. De kjemper mot urett og skaper trygge fellesskap der ungdom skal bli sett og hørt, lokalt og globalt. Barn og unge skal få muligheten til å utvikle sine evner og talenter, og få verktøy til å påvirke egen fremtid. Huset vil være åpent for alle, uavhengig av kjønn, religion, seksuell identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon.


De voksne ble delt opp i tre grupper og diskuterte rundt tema aktiv fritid, utvikling, samfunnsengasjement og en del andre. Foto: Aleksandra Pestka

Åpner i vinter

– Vi håper at alt er på plass i januar, at vi da kan åpne dørene ordentlig, for alle, sier Hamad.

Lokalet er på 600m² og etableres i andre etasje på Helsehus, midt i kjernen av Holmlia. Etter planen vil huset åpnes og være klart til å ta i mot barn og unge i januar 2020.