Flere lærerstudenter må reise langt for å komme til sin praksisplass. Marte (23) reiser helt ut til Vestby hver dag. Foto: Caisa Linea Hagfors

Praksisproblematikk for lærerstudentene

Høstsemesteret betyr praksisperiode for en rekke studenter. Men for flere av lærerstudentene ved OsloMet betyr det også flere timer reisevei med store reisekostnader.
Onsdag, 16 oktober, 2019 - 12:29

Vi er inne i en spennende periode for mange av studentene som er ute i praksis. Lærerstudentene ved OsloMet får tildelt praksisplass gjennom praksiskontoret ved skolen, men ikke alle kommer like heldig ut av den store kabalen som må legges hvert år. Mens noen av studentene har gangavstand til sin praksisplass, må andre studenter reise langt og betale i dyre dommer for å få prøvd seg i sitt fremtidig yrke. 

— Ikke alle er like heldige

Marte Riise Hullstein (23) studerer grunnskolelærer for 5-10 trinn med norsk som hovedfag. For øyeblikket er hun ute i praksis i Vestby kommune sammen med flere andre medstudenter. Lærerstudentene har regnet på at de ville brukt i underkant av 3 timer og omtrent 2500 kr på å reise til praksisplassen sin med kollektiv transport, og har derfor valgt å slå seg sammen i bil til Vestby hver dag. Men ikke alle er like heldige som Marte, som får låne bil av foreldrene sine.