Foto: Caroline Roka/Norsk Nettverk for Down Syndrom

Halvering av jobbtilbud for psykisk utviklingshemmede

Flere utviklingshemmede i Norge var i arbeid for 20 år siden enn i dag. Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS) inviterte til frokostseminar på Litteraturhuset for å belyse viktigheten av et inkluderende arbeidsliv.
Onsdag, 16 oktober, 2019 - 12:38


Karen Synnes fra NNDS og skuespiller Svein Andre Hofsø innleder neste taler på Litteraturhuset. Foto: Kristin Sverre Østensvik

Oktober er Down Syndrome Awareness Month, og har som formål å øke bevissthet, samt å dele erfaringer fra mennesker som har Downs syndrom. Tirsdag 15. oktober inviterte Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS) til frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo for å belyse viktigheten av å bedre vilkårene for et mer inkluderende arbeidsliv for psykisk utviklingshemmede.

Vanskeligere kår 

I 1994 var 95% av alle utviklingshemmede i arbeid eller hadde dagtilbud. I dag er andelen mye lavere, sier Jarle Eknes, daglig leder i Helt Med, en organisasjon som jobber med inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet. Ifølge statistikk fra SSB er kun 43,8% av funksjonshemmede over 15 år i Norge i arbeid i 2019. 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er det viktigste statlige arbeidstiltaket for utviklingshemmede, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet. Tiltaket tilbyr jobb i skjermede bedrifter til folk som har vanskeligheter med å få arbeidsplass innenfor det ordinære arbeidslivet. I statsbudsjettet for 2019 ble det bevilget 30 millioner kroner og 300 plasser til dette tiltaket, og regjeringen øker ikke bevilgningene i forslag til statsbudsjett for 2020.

“Vi trenger en reform for likestilling”

- Hanne Bjurstrøm, likestillingsombud

En ny stortingsmelding er under utarbeidelse, og likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener at deltagelse i arbeidslivet er helt avgjørende;


Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener det må gjøres mer for likestilling i arbeidslivet. Foto: Kristin Sverre Østensvik

– Vi trenger en stortingsmelding som sier hvordan vi skal komme dit vi skal være. Men vi trenger flere ressurser, mener Bjurstrøm.

Hva gjøres i Oslo?

Det finnes i dag 15 VTA-bedrifter i Oslo. Andre private bedrifter har også egne initiativer uten om dette. Oslo kommune har også en egen rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Fremdeles sterk stigmatisering blant funksjonshemmede

– Barn blir vanligvis spurt hva de vil bli når de blir store, men dette gjelder ikke barn med Downs syndrom. Systemet er lagt opp slik at de nesten automatisk mottar uføretrygd når de blir 18 år. Dette er en sovepute i det norske samfunnet. Holdningene i Norge må endres for å hjelpe unge funksjonshemmede ut i arbeid, sier Randi Ødegaard, trebarnsmor og styreleder i NNDS.

Ødegaard mener at tilbudene som finnes i dag generelt blir mindre på grunn av budsjettkutt; 

– Barn med Downs syndrom trenger ofte mer opplæring i tale og språk. Det blir stadig vanskeligere å få logopedtimer, og barna får ikke lengre tid i barnehagen, eller utvidet tid for å fullføre videregående skole. Planer om tilrettelagte høyskoler blir droppet på grunn av manglende økonomi.

Får praksisplass på videregående

Oskar Krossen går i 3. klasse ved Holtet VGS i Oslo og begynner i praksisplass på deltid i november hos Scandic Hotel Vulkan. Mor Gunn Olsen kontaktet selv hotellet for å finne ut hvordan hun kunne hjelpe sønnen med å få en praksisplass, og hotellet tilbød sønnen en plass direkte.

– Han er så klar for å jobbe! Han hadde en ukes sommerjobb på et høyfjellshotell og elsket det. Oskar er god med detaljer, så jeg tror hotellbransjen vil passe han bra. Vi hadde en veldig positiv opplevelse med Scandic, men jeg tror at det kommer an på hvilke enkeltpersoner man møter, sier Olsen. 

Hva er drømmejobben hans?

– Det er å jobbe på Gardemoen. Der er det mange pene flyvertinner, og han elsker å reise!

Scandic har et organisert samarbeid med organisasjonen Helt Med, og de har folk i både praksisplasser og faste stillinger rundt om i landet, ifølge Monica Egeberg, hotelldirektør ved Scandic Vulkan.


Gunn Olsen tok selv kontakt med Scandic Vulkan for å hjelpe sønnen med praksisplass. Foto: Kristin Sverre Østensvik