Fra venstre: Kaia Storvik, ordstyrer og ansvarlig redaktør i Agenda Magasin, Cora Alexa Døving, forsker I ved HL-senteret, Lasse Josephsen, skribent og forfatter, Abetare Krasniqi, politiførstebetjent i Kripos, og Usman Asif, skribent.

Vil ha slutt på diskriminering av muslimer

Regjeringen har foreslått å utarbeide en handlingsplan mot diskriminering av muslimer i statsbudsjettet for 2020. Onsdag 9. oktober arrangerte Fritt ord et åpent møte for å diskutere tematikken.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 16:35

Mandag 7. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2020. I budsjettet foreslår regjeringen å starte arbeidet med en egen plan mot diskriminering av muslimer. Onsdag 9. oktober, holdt Fritt ord et åpent møte om muslimhat og muslimfiendlighet på Kulturhuset. Journalen var til stede for å høre mer om tematikken.

I panelet satt Cora Alexa Døving, forsker I ved HL-senteret, Lasse Josephsen, skribent og forfatter, Usman Asif, skribent, og Abetare Krasniqi, politiførstebetjent i Kripos. Møte var ledet av Kaia Storvik, ansvarlig redaktør i Agenda Magasin.