Det kuttes i støtten til Nasjonalbibliotekets tiltak i det nye statsbudsjettet. Utover det satses det stort på språk, litteratur og bibliotek. Foto: Anniken Falch Hillestad

Språksatsing i statsbudsjettet 2020

Museene er kulturformålenes store vinner i statsbudsjettet 2020, men det er flere områder som opplever stor økning.
Onsdag, 9 oktober, 2019 - 11:03

Landets språk, litteratur og bibliotekformål får 13.7 prosent mer i støtte i forslaget til statsbudsjettet 2020. Her er det først og fremst summen bevilget språkorganisasjoner, Det Norske Samlaget og tilskudd til ordboksarbeid som drar opp snittet. De har en økning på henholdvis 20.6, 8.3 og 26.7 prosent.

Dette er i tillegg til en økning på 121.3 prosent i summen bevilget større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Byggingen av nye Deichman sannsynligvis har gjort et vesentlig utslag på dette.


Illustrasjon av økningen i postene som angår språk.

Store forskjeller

Kulturformålene får som helhet en økt bevilgning på 8.8 prosent i 2020. 

Det er riktignok store forskjeller i den prosentvise økningen hos de ulike postene. På kapittelnivå er 1.8 prosent økning for allmenne kulturformål det laveste. På grunn av den naturlige prisstigningen vil de i realiteten få mindre støtte enn tidligere. Museum og visuell kunst får 18.7 prosent mer støtte enn tidligere. 

Ser man på enkeltpostene er forskjellene langt større. Mens spesielle driftsutgifter under arkivformål får 75.9 prosent mindre i støtte, økes deres større utstyrsanskaffelser og vedlikehold med hele 444.9 prosent.

Arkivformålenes spesielle driftsutgifter, tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket og forskning, utredning og spesielle driftsutgifter under allmenne kulturformål, er blant postene med størst nedgang.

Også mer støtte til enkeltkunstnere

Statsstipendet under kunstnerformål kuttes også med 12.5 prosent. Dette tilsvarer 1.485.000 kroner. 

Statsstipendet har som funksjon å sikre lønn til uavhengige utøvere innen kultur, samfunn og vitenskap. Kunstnerstipendet, som gir direkte tilskudd til enkeltkunstnere, har økt med 15.580.000 kroner.