Stille på Oslos skinner

Torsdag formidag står trikk og t-bane i Oslo stille. De ansatte streiker i solidaritet med jernbanearbeiderne.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 11:51

Oslo: Onsdag kveld meldte Ruter via sin twitter at det vil bli stans for trikk og t-bane i en halvtime fra klokken 12.30 torsdag formiddag. Dette er i sammenheng med en politisk streik som skal gjennomføres av forskjellige fagforeninger i Sporveien, samt Ruters bussoperatører. 

Ruter uttaler til Journalen over telefon at streiken i utgangspunktet vil ramme kun t-bane og trikk, men at det også kan ha en påvirkning på buss.

– Når det ikke er tilgang på skinnegående kollektivtransport, kan man forvente at det vil bli flere reisende med buss, men den skal i utgangspunktet gå som normalt, sier Ruters pressevakt Øystein Dahl Johansen.

Kritisk til organiseringsform

Ifølge leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening Rune Aasen er streiken en støttehandling for de som nå er utsatt for regjeringens jernbanepakke 4. Den setter jernbanen ut på anbud hos kommersielle aktører. 

Aasen uttaler at de også stiller seg kritiske til organiseringen av kollektivtransport gjennom anbud, og mener det vil være sikkerhetsmessige og økonomiske fordeler ved en organisering i egen regi. 

Politisk streik i skinnegående transport torsdag 10.10

- Full stans trikk og t-bane fra 12:30 tl 13:00

- Full stans i tog hos Vy og Flytoget fra 12:00 til 14:00

- Buss skal i utgangspunktet gå som normalt

Se Vy, Flytoget eller Ruters sider for oppdatert informasjon