Ingen utdannelse: Å være tatovør regnes ikke som et ordentlig yrke, og det finnes ingen sertifisering i Norge. Ofte lærer tatovøren faget sitt gjennom en annen tatovør som lærling. Foto: Live Austgard

Tatovører opplever stjeling av design

Flere tatovører opplever at designene deres blir stjålet innad i miljøet. De ønsker strengere reglement og større konsekvenser.
Tirsdag, 15 oktober, 2019 - 20:48

Flere tatovører viser misnøye ved å ha fått sjålet eller misbrukt designene sine, og mener det er få som tør å stå fram og prate om det.

Eier av Tigr Tattoo og sekretær i NTU (Norsk Tattoounion) Tina Grønkvist, sier at det er en uskreven regel i miljøet, at man ikke stjeler andre sine design. Likevel skjer det i alt for mange tilfeller. Hun forteller at det nylig skjedde med henne: 

– Ofte bruker man flere timer på et design, og når andre tatovører stjeler noe som du har brukt mye tid på, er det veldig kjipt. Kunden blir og påvirket ved at andre har samme tatovering som seg selv, når man egentlig trodde at man hadde noe unikt og eget, sier Grønkvist. 


Tina Grønkvist (til høyre) i studioet Tigr Tattoo, i Sandvika. Foto: Live Austgard

Lite miljø

Grønkvist forteller at tatoverings-miljøet i Norge er lite, og man ser ofte på hverandre som rivaler. Opplever man som tatovør at andre har kopiert designene dine, er det lite man kan gjøre. Hun forteller at et seriøst tatoveringsstudio derimot vet bedre, og har et ansvar om å finne sin egen strek. 


– Det er en tatoveringsartist sitt ansvar å passe på at kundene får et orginalt verk. Om kunden kommer inn med et bilde av noe de vil ha tatovert, må tatoveringsartisten kunne ta inspirasjon og ikke kopiere svart på hvitt, sier tatovør Tina Grønkvist. Foto: Live Austgard

Styreleder i NTU, Remi Sølvberg, skulle ønske det var et strengere reglement innenfor tatoveringsfaget.

Åndsverkloven 

● Alle som skaper et åndsverk, har opphavsrett til sitt eget verk.

●Enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. Det er opp til rettshaver å avgjøre hvorvidt verket skal publiseres. 

●  Åndsverkloven regulerer også måten et åndsverk brukes på. Åndsverkloven § 3 sier at opphaveren har krav på navngivelse

Kilde: Lovdata.no

– Per dags dato er det ikke en beskyttet yrkesstil, og det burde bli innført fagprøver på likhet med frisører, håndtverkere og andre yrkesrettede utdannelser. Spesiellt i et fag der hygiene er i forsetet, uttaler Sølvberg. 

Rett til eget design 

– NTU kjemper for tatøverens rettigher og vi har sett fremgang i miljøet. Åndsverkloven er noe vi derimot ikke har tatt stilling til enda. Vi hadde det oppe til behandling i årsmøtet etter at åndsverkloven ble forandret, men det ble ikke vedtatt noe reglement rundt det, sier Sølvberg.

Han påpeker at tatovører med god innsikt i faget aldri kommer til å stjele, men kommer derimot å hente inspirasjon fra andre design. 

– Kulturen rundt kopiering startet for mange år siden med såkalte “flash-tattoos”. Nå har det derimot utviklet seg til å bli mer en kopiering fra andre artister, uttaler Sølvberg.

Han mener fremveksten av internett blant annet kan være roten til problemet.