Skoledagen går videre for studentene ved Høyskolen Kristiania, selv om neste års budsjett er usikkert. Foto: Victoria Marie Nordahl

Utsetter budsjettet til Studentunionen

Sakspapirene knyttet til budsjettet hos Studentunionen ble ikke delt i tide. Resultatet ble trukket, og ny generalforsamling skal forekomme.
Tirsdag, 15 oktober, 2019 - 13:01

Torsdag 3. oktober var det klart for årets generalforsamling for Høyskolen Kristiania.

I sakspapirene som ble sendt ut i forkant av møtet, var det åtte hovedpunkter som skulle gjennomgås og godkjennes av de tilstedeværende. Sak nummer seks på denne listen var godkjenning av budsjettet for 2020. 

I 2018 hadde studentunionen et budsjett på over 6,5 millioner. Dette er mye penger som skal delegeres. Unders årets forsamling gikk det allikevel galt. Forslaget av budsjett hadde ikke blitt delt med Generalforsamlingen i tide, noe som førte til en urolig samling. 

Forslag til endring i budsjett

De tillitsvalgte som sitter i generalforsamlingen skal ha muligheten til å sende inn forslag til endring av budsjettet, noe som ikke lar seg gjøre når man ikke har sett det.

Journalen har vært i kontakt med flere av de tilstedeværende som forklarer at det oppstod en forvirret stemning i salen. Uten mulighet til å se over budsjettet og gjøre seg opp noen tanker i forkant, førte dette til mange spørsmål. 

Skjedd en feil 


Martine Elise Hansen, leder for Studentunionen, uttaler seg om hendelsen.

Foto: Victoria Marie Nordahl

Leder for Studentunionen, Martine Elise Hansen, uttaler seg til Journalen om hva som har skjedd: 

– Det har rett og slett skjedd en feil. Budsjettet var klart, men ble sent ut til Generalforsamlingen for sent. Vi skal derfor holde en ny ekstraordinær Generalforsamling. 

Journalen har bedt om å få tilsendt møtereferatet, men det er ikke klart enda. 

– Det er en lang prosess for å få ferdig møtereferatet, det må renskrives og gjennom Kontrollkomiteen vår. I tillegg er den skrevet av studenter, og kan bli forsinket grunnet mye skole. Vi håper å ha det ferdig snart. 

Trakk resultatet 

Allikevel ble det en avstemning hvor flertallet stemte ja til forslag for neste års budsjett. Rett etter avstemning ble resultatet trukket, og det skal bli kalt inn til ny ekstraordinær generalforsamling. Ettersom budsjettet ikke ble sendt ut i tide, og eventuelle forslag forfalt, kan ikke Studentunionen bruke avstemningen. Nytt tidspunkt for møte er torsdag 7. november. 

Bedre kommunikasjon 

Hansen forteller at de i forkant av ny generalforsamling skal kommunisere bedre. 

– Vi skal sende ut sakspapirene til budsjettet i god tid slik av studentene kan se over det og sende inn forslag til endring.