Full stopp på jernbanen torsdag 10. Oktober. Foto: Sigve Bremer Mejdal

Hva ligger bak den fjerde jernbanepakken?

Torsdag 10. oktober var det politisk streik mot EU`s fjerde jernbanepakke. Togene sto stille fra kl 12-14. Streiken var rettet mot regjeringen.
Onsdag, 16 oktober, 2019 - 14:27

Jane B. Sæthre forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund var med på å arrangere streiken sammen med Norsk Lokomotivmannsforbund, og stiller seg sterkt mot jernbanepakken. Hun mener den verken øker sikkerheten, eller kutter ned på utslipp. Pakken lover mye uten å si hvordan den skal gjennomføres i praksiss. 


Forbundsleder i det norske jernbaneforbundet, holdte appell om jernbanepakken på deres lederkonferanse. Foto: Sigve Bremer Mejdal

Miljøvennlig jernbane

regjeringen sine sider står det ingenting om hvordan den fjerde jernbanepakken kan bli med på å kutte ned på klimautslippene. Sæthre mener tiltak som å effektivisere jernbanen, invistere mere i elektriske jernbaner, flere dobbeltspor og hurtigtog kan være gode forslag for å gjøre tog om til et reelt valg, istedenfor bil med pendling. Når jeg spør Sæthre om det er plan for å kutte utslippene i den fjerde jernbanepakken er svaret kort og konsist, 

- “det er ingen plan om konkrete miljøtiltak, eller mål om å redusere utslipp i pakken».

I en email om den fjerde jernbanepakken sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet at.

- “alt dette arbeidet vil styrke jernbanens posisjon som transportform og bidra til det grønne skiftet. Jernbanen er i seg selv en klimavennlig transportform.”

Går ned i lønn

Arbeiderne kan også få føle endringene på kroppen når jernbanen legges på annbud. Ifølge Sæthre er det et eksempell på at renholdsarbiedere har gått med fra 60 til 70 tusen kroner i intekter på et år med kutt i for eksempel ulempetillegg og pensjon. Hun er redd for at samme utvikling kan skje med andre arbeidere i jernbaneindustrien, om regjeringen fortsetter den politikken de driver nå.

Anders Werp sier at  “Det er bestemmelser i jernbaneloven § 8 d som skal sørge for lønns- og arbeidsvilkår i tråd med det som er normalt innenfor vedkommende sted og yrke. Underleverandører er også omfattet av denne bestemmelsen.”


Audun Lysbakken taler foran lederkonferansen til Jernbaneforbundet om å stemme rød grønn for å passe på at det ikke blir forskjeller i lønninger. Foto: Sigve Bremer Mejdal

Sikkerhet står sterkt i den fjerde jernbanepakken

På regjerinen sine sider står det at sikkerhetskravene i Norge ikke skal svekkes, og at felles krav i europa, og nasjonale krav fortsatt gjelder. Sæthre mener sikkerheten likevel vil bli svekket, siden det ikke er lagt opp til noe nasjonalt regelverk, om krav til opplæring av ombordpersonell og bemanning i tog. De nye reglene som erstattet den tidligere togframføringsforskriften er generelle, og er basert på at togselskapene selv kan bestemme opplæringen, til sine arbeidere. 

- De ansatte må være trygge på jobb, det garanterer sikkerheten for de reisende, sier Sæthre. 

Som tilsvar sier Anders “Det finnes omfattende krav til utforming av og innholdet i slike sikkerhetsstyringssystemer, og dette blir gått nøye gjennom av jernbanetilsynet før togselskapene får sikkerhetssertifikat. Bane NOR fastsetter i tillegg krav for de som kjører på jernbanenettet, og disse kravene må følges i medhold av sportilgangsavtalen. Et av disse områdene Bane NOR nå regulerer, er signaler. På dette området er det fortsatt mulig for Statens jernbanetilsyn å fastsette egne forskrifter hvis det skulle vise seg nødvendig. Tilsynet holder dette området under oppsikt.”


Konferansen lytter og hoier med, når Sæthre taler. Foto: Sigve Bremer Mejdal


Arbeidere for Vy informerer de som er ute og reiser. foto: Sigve Bremer Mejdal

Mere streik

Ifølge Aftenposten vil det gjennomføres enda en streik fra klokken 14.00 til 16.00 torsdag 31. oktober om de ikke blir hørt av regjeringen.