Det gamle Lokomotivverkstedet i Middelalderparken har stått tomt siden verkstedfunksjonen forsvant på 1970-tallet. Foto: Sofie Grønntun Nissen

Vil gjøre lokomotivverksted til kunstarena

Det gamle lokomotivverkstedet i Middelalderparken er ett av flere historiske bygninger i Oslo som står tomme. Nå vil arkitekter dedikere bygget til den uavhengige kunsten i byen.
Mandag, 4 november, 2019 - 11:06

For et år siden skrev Aftenposten om ti historiske bygninger i Oslo som om få år vil stå tomme. Fortsatt mangler flere av dem en konkret plan for hva de skal brukes til videre. Det gamle lokomotivverkstedet i Middelalderparken er ett av disse, oppført i 1893 for Oslo kommune. Arkitektene Jonas Peter Falck og Eirik Tobiassen Rønneberg mener det gamle bygget bør brukes til kunst- og kulturproduksjon. De to har kartlagt i alt 20 tomme bygninger i Oslo, og valgte å gå videre med lokomotivverkstedet for å vise hva som kunne gjøres med nettopp dette bygget.

– Lokomotivverkstedet egner seg som et kulturbygg fordi det i stor grad står tomt. De store, generelle hallene er mulighetsrom som kan fylles med mange ulike funksjoner, sier Falck.

I tillegg til at bygget i seg selv har stort potensiale, trekker Falck frem beliggenheten som en viktig årsak til at de ønsket å arbeide med nettopp denne bygningen.

– Det gamle lokomotivverkstedet står oppå Oslos middelalderruiner, men er samtidig omgitt av det største byutviklingsprosjektet i moderne tid – den såkalte Fjordbyen. Beliggenheten gir mulighet for uavhengige kulturaktører å posisjonere seg sentralt i byen, samtidig som plasseringen har potensial til å styrke forbindelsen til de mange museene, galleriene og kunstskolene i nærheten. 

Vil gi plass til uavhengige kunstaktører

Lokomotivverkstedet i Middelalderparken er i dag i kommunens eie, men står uten konkrete planer. I følge Aftenposten står bygget tomt i påvente av utbyggingen av Follobanen. Jonas Peter Falck mener det gamle verkstedet kan bli en annerledes offentlig møteplass, og vil løfte frem de mindre kunstaktørene i Oslo.

– Mens tunge kulturinstitusjoner får en fremtredende plass i bybildet, presses kunstproduksjonen og de små kulturaktørere til periferien. Vi ønsker med Lokomotivverkstedet å skape et nytt sted for produksjon og visning av den uavhengige kunsten i sentrum av Oslo.

Han trekker frem blant annet utstillinger, festivaler, danseforestillinger, teater og servering som eksempler på prosjekter som kan foregå i bygningen.


Et eksempel på hvordan arkitektene ser for seg at lokomotivverkstedet kan brukes. Modell: Jonas Peter Falck og Erik Tobiassen Rønneberg. 

Muligheter for Øyafestivalen

Lokomotivverkstedet befinner seg i Middelalderparken i bydel Gamle Oslo. Frem til 2013 var parken vert for både Øyafestivalen og Oslo Middelalderfestival. På grunn av utbyggingen av Follobanen er begge festivalene flyttet, og området rundt parken består nå av store byutviklingsprosjekter. Parken kan i dag derfor oppleves som nokså utilgjengelig. Falck mener at dersom det gamle Lokomotivverkstedet skal tas i bruk, må dette gjøres parallelt med en utvikling av parken. Han ser for seg et utendørs område som synliggjør aktiviteten i bygget og inviterer offentligheten inn. Arkitekten utelukker heller ikke muligheten for at Øyafestivalen kan komme tilbake til Middelalderparken.

– Da kan bygningen enkelt og fleksibelt tas i bruk som midlertidige kontorlokaler, scener, techno-klubb eller hva det måtte være. Det samme gjelder når det er Middelalderfestival, forteller han. 

Synd hvis gamle bygg forfaller 

Lokomotivverkstedet i Middelalderparken er kun et av mange historiske bygg i Oslo som står tomme uten noen konkret plan for fremtidig bruk. Andre eksempler er hovedbiblioteket Deichman, Botsfengselet på Grønland og Statens Kunstakademi. Jonas Peter Falck mener det er problematisk dersom disse blir stående å forfalle. 

– Det er stort innovasjonspotensial i alle bygningene som står tomme rundt omkring i byen. Nye ideer og konsepter kan testes ut i gamle bygg. I tillegg er det mer miljøvennlig å gjenbruke bygninger enn å bygge nytt.