Studenter vegrer seg for å bruke Wikipedia som kilde. Foto: Sofie Granberg

18 år med Wikipedia på norsk

Studenter ved OsloMet har varierende tillit til oppslagsverket som informasjonskilde.
Onsdag, 27 november, 2019 - 11:18

Den første norske utgaven av Wikipedia ble til 26. november 2001. I anledning 18-årsdagen spurte vi studenter ved OsloMet om de bruker encyklopedien i sine studier. og fant ut at flere vegret seg fra å bruke nettsiden og hadde lav tillit til informasjonen man finner på Wikipedia.

Åsa Paaske Guldbrandsen fra Wikimedia Norge forteller imidlertid at det finnes rutiner for hvordan artikler redigeres og følges opp, og at Wikipedia i flere tilfeller kan være en veldig aktuell kilde.