Mennesker som får bøter, men ikke evner å betale, kan nå arbeide. Foto: Hanne Marie Lenth Solbø.

Bøtetjeneste over fengsel

I 2014 startet bøtetjeneste som en prøveordning i Troms. Nå er ordningen innført på landsbasis.
Torsdag, 21 november, 2019 - 23:47

Formålet med bøtetjenesten er at folk som har fått en eller flere bøter, men ikke har mulighet til å betale, kan arbeide. Tidligere ville disse menneskene sonet i fengsel. Kriminalomsorgen har samtaler med den botlagte, slik at de kan arbeide et sted som gjør bøtetjenesten meningsfull. 

Enhetsleder for kriminalomsorgen i Buskerud, Karin Aaland, sier det er flere fordeler med bøtetjenesten. 

— Botlagte unngår uheldige konsekvenser av fengselsopphold, de kan fortsette skolegang, arbeid og kontakt med familier og det er en verdig måte å gjøre opp for seg på, sier Aaland.