TILSTEDE: Fra venstre Benedicte Bull, Tor Opsvik, Marta Mauras (via Skype), Gonzalo Campos og Karen Contreras-Lisperguer.

Seminar om Chile: – Det er viktig at folk er informert

Latinamerikansk forening og NorLARNet inviterte til seminar for å diskutere årsaken til demonstrasjonene i Chile.
Onsdag, 6 november, 2019 - 12:15

Dette har skjedd i Chile den siste tiden

- Demonstrasjoner har pågått siden 18. oktober. En utløsende årsak til demonstrasjonene og de massive sosiale bevegelsene er at regjeringen satte opp prisene på kollektivbilletter. 

- Ifølge Nrk undersøker FN mulige menneskerettighetsbrudd som har skjedd som følge av demonstrasjonene.

- Flere skal være drept og over 2000 skal være arrestert som følge av demonstrasjonene, ifølge Dagbladet.

- Ifølge Nrk foreslo president Sebastián Piñeras skattelettelser for firmaer for å møte demonstrasjonene.

Arrangementet ble holdt på Litteraturhuset mandag 4. november, der målet var å stille kritiske spørsmål til hva politikerne gjør, ifølge konfransier og daglige leder for Latinamerikansk forening Karen Contreras-Lisperguer.

– Det er viktig at folk er informert. Når vi har arrangementer er hovedprinsippet vårt å ha ulike perspektiver eller prøve å invitere folk som kan vise saken fra ulike synspunkter. I dag hadde vi en student, vi hadde to akademikere med ulike fagfelt og vi hadde en diplomat, sier hun.

Benedicte Bull fra senter for utvikling og miljø ved UiO og Tor Opsvik fra institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved UiO, holdt innlegg på seminaret. Chiles representant i FN, Marta Mauras, holdt et innlegg via Skype.

Mener systemet ikke fungerer 

Utvekslingsstudenten Gonzalo Campos fra Chile holdt et innlegg under seminaret. Han mener at det er viktig med et slikt arrangement for å opplyse om et system som ikke fungerer så godt som mange har inntrykk av: 

– Jeg tror de andre landene ser på Chile som et idealeksempel, men det er ikke det. De snakket åpenbart ikke om Chile som et land, de snakker i god forstand om systemet. Chile var det første landet med nyliberalisme og andre tar etter, sier studenten.

Til tross for at mange eksperter sier at det chilenske systemet er ettertraktet fordi den økonomiske veksten er god, mener Campos at det er viktig at andre er kritiske til systemet i Chile.

– Nyliberalismen ble til i Chile, men den må også dø der, fordi den bare reproduserer ulikhetene i samfunnet, sier studenten.


Gonzalo Campos er utvekslingselev ved Universitetet i Oslo. Til vanlig studerer han i Santiago, hovedstaden i Chile. Foto: Marianne Ness Johnsen 

Store forskjeller i samfunnet

Temaet om store ulikheter i samfunnet i Chile ble under seminaret tatt opp. Det er blant annet store lønnsforskjeller og store prisforskjeller mellom privateeide og offentlige organisasjoner i Chile.  

– Det er to forskjellige Chile. Den ene er der du kan gå i det private systemet og alt fungerer. Du kan gå til steder og du betaler for det, og du har en rett til å få god utdannelse fordi du betaler for det. Jeg studerer på Universidad de Chile som er en offentlig skole. Du kan se forskjellene på bygningene og infrastrukturen, sier Campos.

Roser studenter og den yngre befolkning

Den siste tidens demonstrasjoner kjennetegnes ved en fryktløs mobilisering blant de yngre. Contreras-Lisperguer mener at vi kan lære av engasjementet og pågangsmotet til ungdom og studenter:

– Vi kan lære hvor sterke ungdom kan være. Det har vært en sosialbevegelse som startet for mange år siden, men det har alltid vært ungdom og studenter som har stått i fronten. I 2011 var det en stor protest med akkurat samme tema; en ny grunnlov, en ny infrastruktur og en bedre utdanning, sier lederen for den Latinamerikanske forening.

Latinamerikansk forening er opprinnelig en studentforening ved Blindern.