Amnesty OsloMet stilte med pepperkaker, klementiner og brevark til skriveverkstedet. Foto: Hien Phan

Dårlig oppmøte for Amnesty OsloMet

Den nyoppstartede gruppen arrangerte et åpent skriveverksted som få møtte opp til.
Fredag, 22 november, 2019 - 14:32

Torsdag inviterte Amnesty-foreningen ved OsloMet til åpent møte med skriveverksted i bygg P32. Skriveverkstedet ble arrangert som en del av årets Skriv for liv-aksjon, som den ideelle organisasjonen Amnesty International står bak.

Da Journalens utsendte var til stede møtte kun arrangørene opp, og gjennom det timelange møtet klarte de kun å få med seg tre studenter fra spisesalen i nærheten til å være med.

Nyoppstartet gruppe

Gruppen ble startet opp først i år etter at den i fjor ble lagt ned.

– Jeg fikk høre at Amnestygruppen på skolen som jeg hadde hørt om var lagt ned, og da tenkte jeg at jeg måtte ta saken i egne hender. Jeg tok kontakt med kontoret deres i Oslo og fikk hjelp til å starte opp min egen gruppe her, sier leder for Amnesty OsloMet Nathalie Kosiander.

Ifølge arragementskalenderen til gruppens facebookside er dette møtet et av deres første som ny gruppe i år. 


De fire arrangørene er til stede. Fra venstre: Nathalie Kosiander, May-Linda Skavhaug, Henriette Sommerik Tjersland og Anh Tu Bui. Foto: Hien Phan.

Faller i eksamensperioden

Kosiander mener at dårlige timing er en grunn til at ikke mange møtte opp.

– Jeg tror det er fordi vi er i eksamensperioden, rett og slett, ler hun.

Fordi gruppen er ny har ikke medlemmene i gruppen hatt mulighet til å planlegge arrangementer lengre frem i tid. Det at Skriv for liv-aksjonen faller midt i eksamensperioden har gjort det enda vanskeligere. Kosiander sier at gruppen nå skal prøve å spre ordet slik at flere vil delta på deres eventer. 

– Vi skal fortsette å være aktive på sosiale medier som vi har gjort. Vi skal ha et skriveverksted til, lokalt for alle oss i gruppa, som det forhåpentligvis kommer flere på når eksamensperioden er over, forteller Kosiander.


Arrangørerne fikk med noen studenter på brevskrivingen. Foto: Hien Phan.


Studenten Marta Engeland signerer brevet som blir sendt til myndighetene i utlandet. Foto: Hien Phan.

Skriver for solidaritet

Skriv for liv – fra det engelske Write for rights – er en årlig, verdensomspennende brevskrivingskampanje som ble satt i gang av Amnesty International. De som deltar, skriver brev og signerer aksjoner som støtter mennesker som blir trakassert, truet og urettmessig fengslet. Brevene er ment til å vise solidaritet, legge press på myndigheter og skape endring for de det gjelder. Kosiander håper slike arrangementer vil gi positve effekter.

– Disse brevene er ment til myndighetene, men det er like mye for solidaritet og vise støtte til de det gjelder. Det er noe av det viktigste, at de som er urettferdig fengslet får disse brevene, og jeg håper at det vil hjelpe dem med å holde motet oppe, sier hun.


Det er også mulighet til å skrive personlige brev til de fengslede og deres familie. Foto: Hien Phan.